Finansdepartementet. K. M:t har 2 juni 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Bertil Holmqvist att räknat fr. o. m. 1 juni 1961 vara byråchef för lagärenden i finansdep.

    Regeringsrätten. K. M:t har
    26 maj 1961 beviljat reg.rådet Liss Granqvist avsked fr. o. m. 30 maj 1961;
    s. d. utnämnt chefen för finansdep:s rättsavd., kanslirådet i samma dep. Sten Walberg till reg.råd fr. o. m. 30 maj 1961.

    Försäkringsdomstolen. K. M:t har 26 maj 1961 fr. o. m. 1 juli 1961 utnämnt, till pres. i försäkringsdomstolen reg.rådet Liss Granqvist samt till försäkringsdomare t. f. överdir. i riksförs.anstalten, byråchefen där F. B. J. Broberg, e. byråchefen i anstalten, förste byråsekr. hos förs.rådet E. A. Lundberg, e. o. byråchefen i anstalten S. E. H. Malm och kammarrättsrådet N. C. E. Wildeman.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 april 1961 utnämnt t. f. rev. sekr., ass. i Svea hovr. Michael von Koch till rev.sekr. fr. o. m. 1 maj 1961.

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 april 1961 utnämnt bitr. vattenrättsdom. vid Österbygdens vattendomstol Staffan Larsson till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 maj 1961;
    5 maj 1961 utnämnt tingsdom. i Hedemora domsaga Lars Gudmund Lindencrona till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 aug. 1961;
    12 maj 1961 entledigat ass. i Svea hovr. Bertil Mogård från ass.befattningen;
    19 maj 1961 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Nils Mangård att 25 maj— 30 juni 1961 tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.;
    16 juni 1961 utnämnt rev. sekr. Arend Nordin till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1961.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    28 april 1961 förordnat ass. i Göta hovr. Fredrik Lindstam att fr. o. m. 1 maj 1961 t. v. uppehålla tingsdom.ämb. i Vadsbo domsaga;
    5 maj 1961 beviljat häradshövd. i Vartofta och Frökinds domsaga Sten Vallquist avsked med utg. av sept. 1961;
    s. d. förordnat ass i Svea hovr. Erik Linder att t. v. uppehålla ett tingsdomarämb. i Södra Roslags domsaga;
    12 maj 1961 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Börje Lihné till tingsdom. i Hallands södra domsaga;
    19 maj 1961 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Carl-Gustaf Asplund till häradshövd. i Skövde domsaga fr. o. m. 1 okt. 1961;
    26 maj 1961 förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Lennart Böhme att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 uppehålla ett tingsdomarämb. i Luleå domsaga;
    2 juni 1961 utnämnt ass. i hovr. för Nedre Norrland Arne Nordgren till tingsdomare i Falu domsaga fr. o. m. 1 juli 1961;
    16 juni 1961 till tingsdomare utnämnt, i Södra Roslags domsaga rev.sekr. Sven Sigander fr. o. m. 1 sept. 1961, i Solna domsaga hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Olle Herlin fr. o. m. 1 juli 1961 samt i Bräkne och Karlshamns domsaga ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gösta Klementsson fr. o. m. 1 juli 1961 ;
    s. d. förordnat envar av fiskalen i Svea hovr. Eskil Persson och civ.rådm. i Skellefteå Birger Lundström att t. v. t. o. m. 31 jan. 1962 uppehålla ett tingsdom.ämbete i Gällivare domsaga, Persson fr. o. m. 1 juli och Lundström fr. o. m. 1 aug. 1961;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Jan Lindström att fr. o. m. 1 aug. 1961 t. v. t. o. m. 31 jan. 1962 uppehålla tingsdom.ämb. i Västerbottens västra domsaga.