Ur nordiska tidskrifter 1960

    Juristen. Nr 22. FREDERIK JENSEN, Monopoltilsynets redegørelser, s. 615—618. JULIUS MØLLER, Forkyndelse af udenlandske stævninger her, s. 618—620. GEORG URSIN, Om påtagelse av skyld eller erstatningspligt i færdselssager, s. 621—624. Juridisk litteratur och Oversigt over juridiske bøger i april og juli kvartal 1960, s. 635—646. — Nr 23. TYGE HAARLØV, Domstolenes prøvelsesret i sager vedrørende administrativ frihedsberøvelse, s. 659—662. HARALD PETERSEN,jesteretsdommen om landinspektørernes undersøgelsespligt, s. 663—665. JØRGEN HANSEN, Magnetofoner, kopieringsapparater og Ophavsret, s. 665—672. HUGO TIBERG, Reglerna om överliggetid (demurrage), s. 672—680.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 2. GUNNAR REILAND, HARRY ONN och STIG TÖRNEBOHM m. fl., Uppfinningshöjd, s. 69—96. P. O. LANGBALLE, »Det særlige» (inom patentlagstiftningen), s. 97—99. — H. 3—4. Häfte tillägnat Gösta Eberstein, s. 125—262.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 30. Fasc. 1—2. GEORG SCHWARZENBERGER, The Law of belligerent occupation: basic issues, s. 10—24. VLADIMIR DEDIJER, Den retlige karakter af de norske troppestyrkers kapitulation den 10. juni 1940, s. 25—38. HEINRICH NAGEL, Lassen die Empfehlungen der Vereinigten Nationen Rückschlüsse auf die rechtliche Natur der Empfehlungen des Europarates und des nordischen Rates zu?, s. 52—72. 
    Pris- och kartellfrågor. H. 8. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet, s. 523—532. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor, s. 553—561. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 562—563.
    Statistisk tidskrift. Nr 11. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 711, 718—719.


C. H.