BERTIL BENGTSSON. Om tolkning av ansvarsförsäkringsvillkor. Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr l6. Sthm 1960. 41 s.

    Rubricerade skrift, som utarbetats på hemställan av Försäkringsjuridiska föreningen, bygger delvis på ett föredrag, som förf., numera docent vid Uppsala universitet, höll inför föreningen i december 1959. Förf. behandlar i sin framställning riktlinjer för fastställande av omtvistade försäkringsvillkors innebörd i situationer, där med hänsyn till villkorets ordalydelse tvekan föreligger om försäkringsfall inträffat eller ej; förf. tar främst sikte på allmänna försäkringsvillkor inom ansvarsförsäkringen och särskilt sådana som begränsar den försäkrade risken.
    I skriften redogöres för olika typer av tolkningsregler, varefter diskuteras betydelsen vid fastställande av de tolkningsprinciper, som bör användas för ansvarsförsäkringens del, av försäkringstagarens trygghetsintresse, försäkringsgivarens inflytande på försäkringsvillkoren, försäkringstekniska faktorer och andra ändamålssynpunkter. Avslutningsvis sammanfattas resultatet av den förda diskussionen.
    Förf. belyser klart och kunnigt ett problemkomplex, som är av stor praktisk betydelse, och de resultat han kommer fram till synes ha goda skäl för sig.

B. H.