Emil Sandström 75 år. F. d. justitierådet Emil Sandström fyller den 11 oktober 75 år. Han vill måhända helst göra bemärkelsedagen till en enskild angelägenhet, men han kan icke undgå hyllning från SvJT, som haft förmånen att under en följd av år räkna honom såsom medlem av redaktionen.
    Efter sedvanlig karriär över tjänstgöring i häradsrätt, hovrätt och nedre justitierevisionen blev Emil Sandström 1918 ledamot av de blandade domstolarna i Egypten, och därmed var grunden lagd för en fortsatt utveckling, som skiljer sig från andras i den svenska juristvärlden. Den unge domarens kapacitet blev snart uppmärksammad i allt vidare kretsar, och Emil Sandström har betrotts med många och viktiga uppdrag av internationell karaktär. En uppräkning skulle klarlägga att flertalet av dessa uppdrag ligger på ett högt juridiskt plan, medan andra omfatta humanitär verksamhet, i vilken hans skicklighet såsom ledare och förhandlare gjort sig gällande.
    Bandet med Sverige fick aldrig brista, och Emil Sandström har tidvis 

 

NOTISER 619tjänat sitt hemland i framskjutna ställningar: såsom ordförande i arbetsdomstolen och såsom ledamot av Högsta domstolen i två perioder. Överallt har han varit mycket uppskattad för sina insatser, vilka präglats icke blott av kunnighet och skarpsinne utan även av den levnadsvisdom som följer av mångsidig erfarenhet från olika länder och miljöer. Det ligger i linje med Emil Sandströms vittfamnande intressen och sant mänskliga natur att han intill senaste tid beklädde posten såsom ordförande i styrelsen för Svenska röda korset. Från skilda håll får han nu röna uppriktig tacksamhet för vad han hittills verkat och varit.

Harry Guldberg