Högsta domstolen. K. M:t har 30 juni 1961 beviljat just.rådet Halvar Lech avsked med utg. av sept. 1961.

    Regeringsrätten. K. M:t har
    27 juli 1961 beviljat reg.rådet Henrik Klackenberg avsked fr. o. m. 16 aug. 1961 för fullgörande av honom meddelat off. uppdrag;
    s. d. utnämnt ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor, hovr.rådet i Svea hovr. Åke Martenius till reg.råd fr. o. m. 16 aug. 1961.

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 30 juni 1961 förordnat ass. i Svea hovr. Tord Sars till byråchef vid justitiekanslersämb. fr. o. m. 1 aug. 1961.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 30 juni 1961 utnämnt ass. i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger till rev.sekr.

    Hovrätterna.K. M:t har
    30 juni 1961 förordnat envar av hovr.råden Ragnar Pihl och Yngve Linder att fortf. t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 på en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Runo Lundin och Staffan Larsson att t. v. vara v. ordf. på avd. i hovr., Lundin t. o. m. år 1962 och Larsson t. o. m. 31 dec. 1961;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Ameln, Jerker Victor, Åke Sahlquist och Carl Fredrik Hadding att fortf. t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.;
    s. d. utnämnt vattenrättsing. Sven Otto Zickerman och Karl Simeon Roos till vattenrättsråd, Zickerman fr. o. m. 1 aug. 1961 och Roos fr. o. m. 1 juli 1961;
    s. d. utnämnt e. o. byråchefen i fångv.styr. Holger Romander till hovr.råd i Göta hovr.;
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. för Västra Sverige Erik Ahlgren, Sven Ekblom och Carl-Ivar Lefwander att fortf. t. v. t. o. m. 31 dec. 1961, Ahlgren på e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål samt Ekblom och Lefwander tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.;
    s. d. utnämnt hovr.sekr. i hovr. för Nedre Norrland Bertil Crona till byrådir. i samma hovr.;
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Lars Herlitz, Sven- Eric Nilsson, Göran Stapelberg och Arne Hennberg, i Göta hovr. fiskalerna där Lennart Wasteson och Åke Gisby, i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Bertil Hagman samt i hovr. för Övre Norrland fiskalerna där Lennart Böhme och Anders Naumann;
    27 juli 1961 utnämnt häradshövd. i Tveta, Vista och Mo domsaga Erik Ekstedt till lagman i Göta hovr. fr. o. m. 1 aug. 1961;
    s. d. förordnat fiskalerna i hovr. över Skåne och Blekinge Gerhard Möller och Bertil Isacson till ass. i hovr. fr. o. m. 1 aug. 1961.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1961 till häradshövd. utnämnt, i Södertörns domsaga lagm. i Göta hovr. Bo Beskow fr. o. m. 1 aug. 1961, i Skarabygdens domsaga byråchefen vid just.kansl.ämb., hovr.rådet i Göta hovr. Per Karlberg fr. o. m. 1 aug. 1961 samt i Vart ofta och Frökinds domsaga häradshövd. i Västerbottens norra domsaga Georg von Euler fr. o. m. 1 okt.1961;

 

624 PERSONALNOTISER    s. d. beviljat häradshövd. i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga Nils Bärnheim avsked med utg. av okt. 1961;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Hedemora domsaga ass. i hovr. för Nedre Norrland Carl Emil Wollsén fr. o. m. 1 aug. 1961, i Luggude domsaga brottsmålsrådm. i Alingsås Bo Ljungberg fr. o. m. 1 aug. 1961 samt i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Pettersson fr. o. m. 1 okt. 1961;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Isacson att 1 aug.—31 okt. 1961 uppehålla tingsdom.ämb. i Torneå domsaga.