PERSONALNOTISER 685    Hovrätterna. K. M:t har
    16 aug. 1961 till hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland utnämnt ass. där Erik Nyman och Börje Duus, Duus fr. o. m. 1 okt. 1961;
    15 sept. 1961 utnämnt e.o. länsnot. vid landskansliet i Blekinge län Lennart Hobert till byrådir. i Göta hovr. fr. o. m. 25 sept. 1961.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    29 sept. 1961 till häradshövd. utnämnt, i Tveta, Vista och Mo domsaga hovr.rådet i Göta hovr. Sven Ruhe fr. o. m. 1 nov 1961, i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga rev.sekr. Thord Granger fr. o. m. 1 nov. 1961 och i Västerbottens norra domsaga rev.sekr. Erik Öhlén fr. o. m. 16 okt. 1961;
    s. d. beviljat häradshövd. i Södra Möre domsaga Torsten Fredriksson avsked med utg. av nov. 1961.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 7 sept. 1961 förordnat lantbruksing. Sven Svensson att fr. o. m. 1 nov. 1961 t. v. uppehålla en bef. såsom e.o. vattenrättsing. vid Nedre Norrbygdens vattendomstol.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 29 sept. 1961 förordnat rådm. i Gtbg Volrat Koch, Artur Arnström och Sven Lampers att t. o. m. utg. av 1963 vara ordf. å avd. av Gtbgs rr, Arnström fr. o. m. 1 okt. 1961 å sjätte avd., Koch och Lampers fr. o. m. 1 dec. 1961 å första avd. B resp. nionde avd.

    Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 15 sept. 1961 förordnat rev.sekr. Åke Sundquist att 16 sept. 1961—31 dec. 1963 vara omb.man för näringsfrihetsfrågor.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 15 sept. 1961 till e.o. bitr. landsfogde fr. o. m. 1 okt. 1961 förordnat, i Östergötlands län e.o. landsfogdeassistenten i Kristianstads län Eric Wilhelm Lehrcke och i Gtbgs och Bohus län e.o. bitr. landsfogden i Västerbottens län Folke Gustav-Adolf Wikström.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 30 juni 1961 förordnat fångv.assistenten vid fångv.anstalten i Härnösand P. G. Colliander till skyddskons. i Skaraborgs dt fr. o. m. 1 aug. 1961.

    Universiteten. Prof. em. Nils Herlitz har 4 sept. 1961 i samband med att Oslo universitet firat sitt 150-årsjubileum promoverats till juris hedersdoktor vid universitetet.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 28 juni 1961 Josef Cohen, Norrköping, och Kerstin Salmonson, Sthm, 30 juni 1961 Ivar Henschen, Eskilstuna, 1 sept. 1961 Åke Åkerlund, Luleå, Bertil Loeb, Solna, Stig Heijde, Sthm, och Bengt Selander, Östersund, och 6 okt. 1961 Svante Du Rietz, Alingsås, och Lennart Nordström, Karlskrona.

 

    Juridiska examina första halvåret 1961

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.(dag och ort)Juris licentiatexamenUppsala universitet2/5 Sterzel, Fredrik st.1 ......... 29/10 34 Sthm 13/5 52 SthmStockholms universitet29/5 Bruun, Olof2 ............ 16/6 17 Göteborg 30/5 36 Kalmar12/6 Fredriksson, Gunnar3........ 26/5 21 Sthm 10/5 40 SthmJuris kandidatexamenUppsala universitet24/1 Fredriksson, Bengt, ög........ 8/3 30 Nässjö 15/5 51 Sigtuna30/1 Lindahl, Lars, uppl.4 ...... 28/2 36 Göteborg 4/5 54 Uppsala6/2 Odencrants, Carl, vg......... 29/9 31 Uppsala 22/5 51 Skara

 

1 Jur. kand. ex. Sthm 11/6 54; promoverad till jur. dr. vid Uppsala universitet 31/5 61.
2 Jur. kand. ex. Uppsala 20/6 44. — 3 Jur. kand. ex. Sthm 15/12 45. —4 Fil. kand. ex.  7/5 58. 

686 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.(dag och ort)16/2 Harling, Bo, v.-d............ 29/6 35 Västerås 7/5 54 Västerås10/3 Göransson, Krister, st........ 30/3 35 Luleå 26/4 55 Sigtuna14/3 Kardell, Arne, ög........... 20/2 38 Linköping 8/5 57 Linköping15/3 Wallström, Roland, norrl...... 9/8 35 Boden 27/4 55 Boden7/4 Skoglund, Hans-Ture, v.-d.... 21/7 37 Västerås 15/5 56 Västerås10/4 Eriksson, Nils B., norrl....... 30/3 35 Luleå 30/4 55 Luleå11/4 Sandbäck, Lars, kalm....... 21/8 34 Uppsala 5/5 53 Jönköping11/4 Larsson, Stig, v.-d........... 9/7 35 Ludvika 2/5 55 Ludvika14/4 Waller, Erik, vg.......... 23/2 36 Skövde 21/5 54 Skövde28/4 Nisser, Carl, v.-d........... 24/8 37 Aspeboda 7/5 56 Falun28/4 Palm-Lamoureux, Ebba, st.... 31/3 36 Lund 4/5 55 Enskede2/5 Skoglundh, Åke, gbg......... 30/3 32 Landvetter 5/5 53 Göteborg3/5 Ullén, Margaretha, uppl..... 27/8 34 Ramsberg 16/5 53 Sigtuna3/5 Lindell, Björn, ög........... 26/3 35 Norrköping 14/5 54 Norrköping3/5 Callgren, Bo, norrl........... 19/9 35 Luleå 14/5 54 Skellefteå5/5 Källström, Stig, s.-n......... 15/3 31 Eskilstuna 11/5 51 Sigtuna13/5 Grén, Per-Olof, norrl......... 15/12 33 Norsjö 8/5 53 Skellefteå24/5 Oscarson, Görel, f. Wiman, st. . . 23/3 36 Sthm 3/5 55 Sthm27/5 Hemberg, Lars, gbg.......... 15/3 36 Sthm 25/4 55 Sigtuna27/5 Steneberg, Leif, s.-n.5 ........ 7/12 30 Nyköping 12/5 50 Nyköping5/6 Kinander, Lars, ög.......... 16/4 37 Uppsala 14/5 56 Linköping6/6 Kjellberg, Lars-Jonas, uppl.... 24/10 35 Uppsala 4/5 54 Uppsala12/6 Lundgren, Gunnar, v.-d....... 2/7 33 Dala-Husby 9/6 56 Lund12/6 Zingmark, Jan, norrl....... 2/7 36 Burträsk 10/5 55 Umeå12/6 Larsson, Erling, gbg......... 21/5 24 Göteborg 29/4 44 Göteborg13/6 Flink, Björn, ög............ 31/12 36 Västervik 7/5 56 Västervik14/6 Ekman, Lars, s.-n........... 1/10 37 Örebro 15/5 56 Örebro15/6 Öberg, Jean-Christophe, st.6 .... 28/3 35 Rouen (Fr.) 6/5 54 Sollefteå19/6 Sjöquist, Hans, v.-d......... 17/9 34 Falun 30/5 55 Falun21/6 Ågren, Birgitta, f. Jansson, norrl. 7/10 36 Umeå 17/5 56 UmeåLunds universitet25/1 Nilsson, Bengt, Kr.......... 15/5 36 Hälsingborg 13/5 55 Kristianstad2/2 Carlsson, Lars-Ingvar, Bl.....17/7 33 Karlshamn 28/5 52 Karlshamn8/2 Svenonius, Ebbe, Ög........ 12/5 28 Solberg 29/5 47 Norrköping(Danm.)11/2 Brandt, Folke, Gb.........25/1 32 Göteborg 18/5 51 Göteborg20/2 Åberg, Lars, Bl............. 10/11 33 Hälsingborg 10/5 54 Nyköping21/2 Westrup, Christian, Kr.......20/11 36 Uppsala 22/5 56 Kristianstad28/2 Adrian, Per Henrik, Vrml.....24/3 27 Örebro 11/6 55 Lund1/3 Larsson, Ulf Göran, Gb....... 2/8 36 Göteborg 4/5 54 Göteborg13/3 Holtzberg, Bengt Erik, Gb..... 20/4 33 Göteborg 13/5 53 Uddevalla14/3 Ravnsborg, Göran, Gb........4/5 33 Göteborg 26/5 52 Göteborg17/3 Nilsson, Nils-Ove, Ld........ 9/1 28 Lund 12/12 47 Lund25/3 Andersson, Palle, Mlm...... 25/4 36 Malmö 11/5 55 Malmö27/3 Forssberg, Jan, Kr.......... 20/4 36 Sthm 11/6 55 Sthm27/3 Mattsson, Ulf, Gb........... 13/1 36 Göteborg 7/5 55 Göteborg5/4 Mannheimer, Sören, Gb....... 2/2 34 Göteborg 23/5 53 Göteborg5/4 Romlöv, Robert, Mlm......... 24/5 36 Malmö 11/5 55 Malmö7/4 Löfskog, Kurt, Mlm.......... 15/5 33 Lund 6/5 54 Malmö18/4 Linders, Jan, Hb......... 4/5 36 Ängelholm 9/5 55 Ängelholm21/4 Wedrup, Karin, Gb.......... 7/1 36 Göteborg 17/5 55 Göteborg26/4 Svensson, Jarl-Inge, Bl....... 26/1 35 Karlshamn 16/5 55 Karlshamn3/5 Laurén, Staffan, Hb........ 28/5 36 Hälsingborg 6/5 55 Hälsingborg3/5 Bäckmalm, Leif, Mlm........16/11 34 Malmö 27/9 55 Malmö9/5 Fröberg, Lars, Bl............ 27/5 35 Överluleå 10/5 54 Nyköping17/5 Cervin, Barbro, Kr.......... 25/11 36 Malmö 27/4 55 Kristianstad19/5 Paulsson, Ian Eric, Mlm...... 20/4 35 Malmö 6/5 54 Malmö19/5 Werneman, Frank, Vrml...... 4/3 33 Hudiksvall 20/5 53 Hudiksvall1/6 Lundquist, Tore, Ssk......... 4/1 37 Lund 22/5 56 Trelleborg12/6 Knutsson, Bengt, Mlm...... 17/8 33 Malmö

 

5 Fil. ämb. ex. 7/10 55. — 6 Fil. kand. ex. 7/4 59.

 

PERSONALNOTISER 687Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.(dag och ort)19/6 Berner, Örjan, Hb......... 15/11 37 Lund 5/5 56 Jönköping20/6 Borna, Nils Göran, Hb......11/2 31 Hälsingborg 10/12 49 Hälsingborg20/6 Peyron, Tom, Hb........ 20/12 35 Hälsingborg 6/5 55 Hälsingborg21/6 Nilsson, Valter, Bl......... 9/7 35 Näsum 18/5 55 Karlshamn21/6 Svanfeldt, Ragnar, Vrml.....31/5 33 Sunne 4/5 54 Karlstad22/6 Andersson, Sven, Ssk....... 15/11 36 Trelleborg 23/5 56 Trelleborg22/6 Falk, Håkan, Ld..........16/9 35 Lund 3/5 54 Lund22/6 Alverborg, Allert, Klm...... 22/3 35 Bredsätra 24/5 56 Lund27/6 Hjärne, Urban, Hld........ 29/8 36 Halmstad 8/5 56 Halmstad29/6 Forsblad, Göran, Vg........ 12/5 33 Ulricehamn 5/5 53 Jönköping30/6 Nilsson, Jan Erik, Mlm.....13/5 34 Malmö 6/5 54 Malmö30/6 Lindell, Jan, Hb........ 7/2 35 Hälsingborg 2/5 55 HälsingborgStockholms universitet25/1 Bergman, Wilhelm........ 21/9 06 Vänersborg 2/6 24 Vänersborg25/1 Nordling, Karl-Einar ........ 9/5 36 Sthm 9/5 55 Västerås25/1 Sjöquist, Sven-Olof........ 14/11 34 Sthm 5/5 53 Bromma25/1 Sundström, Sven-Åke...... 4/7 35 Sthm 26/4 55 Sthm25/1 Wahlstedt, Helge........ 29/12 17 Geta, Finland25/1 Westling, Klas........ 25/12 34 Sthm 22/5 54 Sthm25/1 Widborg, Nils......... 28/10 33 Sthm 4/5 53 Sthm25/1 af Winklerfelt, Svante...... 7/8 35 Sthm 7/5 55 Sthm30/1 Dahlbom, Stig......... 12/10 28 Överkalix 21/5 49 Luleå30/1 Melander, Mats7 ........17/5 33 Örebro 10/5 52 Örebro24/2 Algård, Martin.......... 4/11 33 Sthm 25/5 54 Sthm24/2 Johansson, Birger......... 2/8 30 Södertälje 13/5 50 Södertälje24/3 Cronquist, Ulf......... 30/11 35 Karlskrona 14/5 55 Sthm24/3 Fahlberg, Gunnar......... 9/1 35 Sthm 12/5 54 Sthm24/3 Kuylenstierna, Carl-Erik..... 16/1 33 Sthm 9/5 51 Sthm24/3 Lundvall, Lars......... 13/2 36 Linköping 9/5 55 Linköping24/3 Norén, Curt.......... 17/11 33 Sthm 9/5 52 Södertälje24/3 Ståhlgren, Carola, f. Österberg .. 15/1 33 Sthm 25/5 51 Sthm25/4 Bäckvall, Maud......... 1/4 36 Sthm 24/5 54 Sthm25/4 Hahn, Gunilla........ 17/2 35 Sthm 27/4 55 Bromma25/4 Johansson, Lars-Uno...... 22/6 34 Sollefteå 3/5 55 Härnösand25/4 Sellberg, Bengt........ 20/2 33 Sthm 19/12 53 Sthm25/4 Sjöö, Lennart..........16/2 24 Sthm 19/5 43 Sthm25/4 Thureson, Stiig ........ 2/7 31 Västervik 29/4 55 Sthm25/4 Wersén, Dag......... 28/8 39 Sthm 7/5 57 Sthm25/5 Denecke, Fredrik........ 20/11 38 Malaga (Sp.) 2/5 56 Sigtuna25/5 Grute, Olof.......... 16/12 24 Sthm 28/4 44 Sthm25/5 Lake, Rolf........... 26/9 35 Falköping 14/5 56 Skövde25/5 Lundvall, Göran........ 13/2 35 Linköping 9/5 55 Linköping25/5 Oscarsson, Tord......... 17/6 34 Torps förs. 22/5 54 Sundsvall25/5 Stensson, Jan-Thomas...... 2/1 37 Norrköping 8/5 56 Bromma25/5 Weidenhaijn, Christer...... 18/9 35 Sthm 12/5 55 Sthm25/5 Westerberg, Sven........ 27/4 30 Sthm 11/6 55 Sthm30/6 Allard, Nils-Urban....... 6/6 36 Sthm 15/5 54 Solbacka30/6 Astell, Marianne......... 13/5 35 Sthm 9/5 55 Linköping30/6 Atterwall, Göran........ 7/4 35 Sthm 5/5 53 Sthm30/6 Björkegren, Hans......... 20/10 33 Sthm 5/5 53 Sthm30/6 Cederberg-Olsson, Majken..... 4/2 12 Ljusnarsberg 2/6 30 Uppsala30/6 Edling, Staffan......... 15/4 36 Sthm 22/5 54 Djursholm30/6 Englund, Tom .........10/7 34 Sthm 3/5 54 Sthm30/6 Frostensson, Lars......... 24/6 35 Ljungby 12/5 55 Hässleholm30/6 Hultbom, Carl........... 27/4 36 Norrköping 5/5 55 Norrköping30/6 Mellstrand, Svante........ 24/4 35 Sthm 11/5 55 Bromma30/6 Nyrén, Bengt.......... 31/5 25 Skee 16/5 45 Karlstad30/6 Rodander, Bertil.......... 11/11 15 Frösö 17/12 37 Sthm

 

7 Distriktsåklagarex. 27/5 57.

 

688 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.(dag och ort)30/6 Rydén, Lars B.......... 23/8 33 Sthm 4/5 53 Sthm30/6 Söderlund, Börje........ 16/10 36 Sthm 28/4 55 Bromma30/6 Widman, Olof8 ......... 12/7 32 Överluleå 15/5 52 BodenJuridisk samhällsvetenskaplig examenStockholms universitet30/6 Öberg, Sten........... 8/1 35 Sthm 6/5 55 SthmDistriktsåklagarexamenStockholms universitet24/2 Larsson, Bo .......... 30/4 35 Bjuv 6/5 55 Hälsingborg24/2 Wictor, Lars.......... 25/6 36 Malmö 9/5 56 Malmö25/4 Ahlstedt, Åke.......... 12/3 37 Eksjö 16/5 56 Eksjö25/4 Dannäs, Stellan.......... 1/2 36 Halmstad 6/9 55 Lund25/4 Jarerot, Karl-Erik......... 16/10 34 Uppsala 14/5 55 Sandviken25/4 Johansson, Per-Gunnar........ 13/5 36 Karlshamn 17/5 55 Karlshamn25/4 Hellman, Torsten........... 7/4 36 Uppsala 24/5 56 Uppsala25/4 Lindberg, Carl-Otto........ 6/6 37 Ystad 4/5 56 Ystad25/4 Lundberg, Åke........... 20/11 36 Tranås 19/5 56 Tranås25/4 Lundvall, Göran.......... 8/3 32 Östersund 20/5 52 Östersund25/4 Sandström, Martin........4/6 34 Sundsvall 24/5 57 Sollefteå25/4 Sjöholm, Ingvar ......... 2/7 34 Lund 22/5 56 Trelleborg25/4 Svensson, Bo.......... 8/1 37 Kalmar 14/5 56 Kalmar25/4 Öhagen, Hans......... 20/4 34 Revsund 5/5 55 Östersund25/5 Andersson, Viljo........ 2/2 37 Helsingfors 4/5 56 Jönköping25/5 Astin, Bengt..........22/12 36 Mariestad 23/5 56 Mariestad25/5 Berggren, Mats......... 10/2 34 Borlänge 9/5 56 Borlänge25/5 Ekstam, Bo........... 12/2 34 Skara 12/5 56 Skara25/5 Gidner, Gösta.......... 29/6 35 Perterltnicken 5/5 56 Sala(Tyskl.)25/5 Hedberg, Anders.........16/11 36 Kristinehamn 14/5 56 Västerås25/5 Hellström, Lars .......... 18/8 36 Överluleå 3/5 56 Luleå25/5 Höglund, Sture.......... 28/8 34 Östersund 27/4 55 Uppsala25/5 Johnsson, Anders......... 16/1 35 Bureå 9/5 57 Skellefteå25/5 Jonsson, Bertil......... 31/12 34 Sthm 7/5 56 Sthm25/5 Jäderqvist, Bertil........ 18/10 36 Ljusdal 8/5 56 Ludvika25/5 Kinnander, Per......... 28/5 36 Sthm 4/5 56 Sthm25/5 Kvist, Olof........... 13/7 34 Skummeslöv 2/5 55 Nässjö25/5 Lindberg, Axel......... 14/1 36 Sundsvall 12/5 56 Sundsvall25/5 Manholm, Anders......... 15/5 34 Halmstad 8/5 56 Halmstad25/5 Olofsson, Berndt........ 2/10 34 Ramsele 9/5 56 Sollefteå25/5 Reidmar, Bo.......... 7/6 36 Mariestad 24/5 56 Mariestad25/5 Sjögren, Ulf.......... 12/9 36 Sthm 8/5 57 Sthm25/5 Sternbeck, Erik......... 23/12 37 Bromma 5/5 56 Bromma25/5 Tavemark, Rune......... 25/10 35 Övertorneå 5/5 55 Haparanda25/5 Ulvskog, Jan .......... 4/9 36 Västervik 7/5 55 Norrköping25/5 Östblom, Stig.......... 11/9 37 Karlstad 12/5 56 Arvika30/6 Huss, Per Åke.......... 26/5 35 Vänersborg 11/5 56 Vänersborg30/6 Sjöstrand, Ingemar....... 18/12 33 Sundbyberg 3/5 55 SthmSammanfattningUppsala Lund Stockholm S:aJuris licentiatexamen......... 1 — 2 3Juris kandidatexamen....... 33 40 48 121Juridisk samhällsvetenskaplig examen — — — 1 1Distriktsåklagarexamen...... — — 38 38

 

8 Distriktsåklagarex. 27/5 57.

Trycklov 19/10 1961