Francois Gény. D. 16 dec. 1959, dagen innan han skulle fylla 98 år, avled Nancyprofessorn François Gény. Dödsbudet har krävt lång tid för att nå vårt land, men Génys berömmelse och betydelse är sådan att några senkomna minnesord äro på sin plats.
    Gény framträdde 1899 med en mycket uppmärksammad kritik av den exegetiska metod, som till dess behärskat den franska privaträtten. Han påvisade, att man icke, såsom var härskande lära, kunde vinna svar på alla i praxis uppkomna frågor genom tolkning av code civil. Andra källor måste anlitas, bland dem la libre recherche scientifique. Han räknas därför till en av den frirättsliga skolans föregångsmän och har inspirerat det kända stadgande i den schweiziska civillagens första artikel, vilket bemyndigar domaren att, när han ej finner svar i lag eller sedvanerätt, döma efter den regel som han själv skulle ha givit om han vore lagstiftare.
    Denna lösning av problemet, hur ett avgörande skall träffas när lagen ej ger besked, tillfredsställde emellertid icke Gény. Han önskade finna en metod, som skulle låta avgörandet bero icke av domarens gottfinnande utan av objektiva principer. I ett omfångsrikt verk, vars utgivande sträckte sig från 1914 till 1924, framlade han en teori för la libre recherche scientifique. Teorien ger utrymme både åt sociologiska fakta och åt naturrättsliga grundsatser. Syftet är att utveckla en metod att träffa avgöranden, vilken är på en gång fast och ägnad att tillgodose det sociala livets växlande behov.

I. S.