783    Nils Daniel Lindberg avled d. 11 juni 1961. Han var född i Göteborg d. 10 dec. 1897 samt avlade studentex. där 1916 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra vid Västerbygdens vattendomstol 1925. Han var t. f. vattenrättsdomare 1936—1937 i målet om Vänerns reglering, blev 1937 adj.led. i Svea hovrätt samt utnämndes från 1941 till vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol.

    Harald Larsson avled d. 18 juni 1961. Han var född i Umeå d. 21 okt. 1883 samt avlade studentex. där 1902 och civilingenjörsex. vid Tekniska högskolan 1907. Under åren 1933—1950 var han vattenrättsingenjör med stationering i Vänersborg.

    Erik Wilhelm Zacharias Göransson avled d. 23 juni 1961. Han var född i Sthm d. 27 nov. 1902 samt avlade där studentex. 1920 och jur. kand.ex. 1924. Efter tjänstgöring i skolöverstyrelsen och tingstjänstgöring, började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1934, assessor 1940 och hovrättsråd 1948. Under åren 1945—1949 var han lagbyråchef i folkhushållningsdepartementet. Från år 1950 var han häradshövding i Medelpads västra domsaga.

    Oskar Ragnar Fredrik Strömbom avled d. 26 juni 1961. Han var född i Viby, Örebro län, d. 14 juni 1884 samt avlade studentex. i Uppsala 1903 och jur. kand.ex. där 1911. Efter tingstjänstgöring var han 1914—1951 verksam som advokat i Jönköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1916.

    Lennart Birger Schånbergavled d. 29 juni 1961. Han var född i Jönköping d. 24 maj 1874 samt avlade mogenhetsex. där 1892 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1900. Under åren 1910—1939 var han advokatfiskal i Göta hovrätt.

    Nils Sebastian Ryding avled d. 15 juli 1961. Han var född i Brönnestad, Kristianstads län, d. 18 sept. 1883 samt avlade studentex. i Lund 1903 och hovrättsex. där 1906. Efter tingstjänstgöring och verksamhet som advokat började han tjänstgöra vid rådhusrätten i Malmö, där han blev assessor 1916 och rådman 1922. Han avgick med pension 1948.

    Bror Ludvig Brandt avled d. 11 aug. 1961. Han var född i Simrishamn d. 26 okt. 1893 samt avlade studentex. i Kristianstad 1912 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tjänstgöring i domsaga och Göteborgs rådhusrätt blev han rådman i Alingsås 1920. Under åren 1940—1961 var han borgmästare där.

    Gustaf Simon Carlsson avled d. 5 sept. 1961. Han var född i Sthm d. 22 jan. 1890 samt avlade där studentex. 1909 och jur. kand.ex 1915. Efter tjänstgöring i domänstyrelsen, riksförsäkringsanstalten och generaltullstyrelsen var han under åren 1923—1944 rådman i Filipstad.

    Lars Evald Birger Gezelius avled d. 6 sept. 1961. Han var född i Falun d. 22 maj 1894 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring drev han från 1921 egen advokatbyrå i Falun. År 1926 blev han led. av Sveriges advokatsamfund. Han har innehaft ett stort antal offentliga uppdrag och var led. av riksdagen 1937—43 och sedan 1953.