Försvarsdepartementet. Dep.chefen har 16 dec. 1960 förordnat adj. led. i hovr. för Västra Sverige Lars Ljunggren att t. v. biträda såsom sakkunnig inom försvarsdep.

    Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 30 dec. 1960 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén till sekr. åt de sakkunniga för översyn av lagstiftn. om elektr. anläggningar m. m.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 30 dec. 1960 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sven-Gösta Jonzon till chef för dep:s rättsavd. fr. o. m. 1 april 1961.

    Handelsdepartementet. K. M:t har
    25 nov. 1960 förordnat byråchefen för lagärenden i handelsdep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Göran Borggård till exp.chef i samma dep.;
    2 dec. 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Torsten Löwbeer till byråchef för lagärenden i handelsdep. fr. o. m. 12 dec. 1960;
    16 dec. 1960 förordnat chefen för handelsdep :s handelsavd., kanslirådet i samma dep. Karl Erik Önnesjö till statssekr. i dep:et fr. o. m. 1 jan. 1961.
    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 9 dec. 1960, med motsv. entled. av hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Nils Berglund, förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Per Karlberg till byråchef vid justitiekanslersämb.

    Hovrätterna. K. M :t har
    30 dec. 1960 förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Ragnar Piehl och Yngve Linder att fortfarande fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1961 på en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Runo Lundin att fortfarande under första halvåret 1961 vara v. ordf. å avd. i hovr.;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Sven Bramsjö att t. v. under 1961 vara v. ordf. å avd. i hovr.;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1961 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Carl Lidbom och Jöran Mueller, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där Lars Villius samt i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Lars Ljunggren.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    9 dec. 1960 till häradshövd. utnämnt, i Sollentuna och Färentuna domsaga chefen för jordbruksdep:s rättsavd., hovr.rådet i Svea hovrätt Arvid Ribbing fr. o. m. 1 april 1961, i Livgedingets domsaga hovr.rådet i Svea hovr. Sven Aminoff fr. o. m. 1 jan. 1961, i Torna och Bara domsaga hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Evert Persson fr. o. m. 1 mars 1961 och i Jämtlands östra domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norland Björn Zethræus fr. o. m. 1 jan. 1961;
    16 dec. 1960 utnämnt tingsdomaren i Gällivare domsaga Carl-Magnus Elgenstierna till häradshövd. i Härjedalens domsaga fr. o. m. 1 jan. 1961;
    30 dec. 1960 utnämnt rev.sekr. Lars Ålund till häradshövd. i Ångermanlands norra domsaga fr. o. m. 1 maj 1961;

 

80 PERSONALNOTISER    s. d. beviljat häradshövd. i Mellansysslets domsaga Tord Sandström avsked med utg. av mars 1961;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Åke Lindbohm och tingssekr. i Kalix domsaga Åke Weidstam att uppehålla tingsdom.ämb. i Torneå domsaga, Lindbohm fortfarande under jan. 1961 och Weidstam fr. o. m. 1 febr. t. v. t. o. m. 31 juli 1961;
    s. d. förordnat envar av assessorn i hovr. för övre Norrland Ingemar Kilander och fiskalen i samma hovr. Anders Naumann att t. v. uppehålla ett tingsdom.ämb. i Luleå domsaga, Kilander 1 jan.—30 juni 1961 och Naumann under 1961.