Vattendomstolarna. K. M:t har 25 nov. 1960 entledigat vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol Peter von Möller med utg. av 1960 och vid Mellanbygdens vattendomstol Åke Bouvin med utg. av nov. 1960.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    18 nov. 1960 beviljat rådm. i Sthm Sven Nordlund avsked med utg. av jan. 1961;
    25 nov. 1960 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Karl Erik Marklund till rådm. i nämnda stad fr. o. m. 1 dec. 1960;
    s. d. utnämnt t. f. ass. vid Gtbgs rr Bengt Erik Eksell till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 dec. 1960;
    30 dec. 1960 till rådm. i Sthm resp. ass. vid Sthms rr fr. o. m. 1 jan. 1961 utnämnt ass. vid rr:n Gerdt Eberhardt och e. ass. där Jan Gehlin;
    s. d. förordnat ass. vid Sthms rr Maja-Britta Oldin till e. rådm. i Sthm fr. o. m. 1 jan. 1961;
    s. d. till ordf. å Sthms rr:s 11 avd. t. o. m. 1964 förordnat rådm. i Sthm Valter Stålberg.

    Interneringsnämnden. K. M :t har 16 dec. 1960 förordnat justitierådet Halvar Lech att åren 1961—1965 vara ordf. i int.nämnden

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    16 dec. 1960 till landsfiskaler utnämnt, i Karlskoga dt e. o. landsfiskalen där G. J.-Å. Bodin (polischef-åkl.), i Vetlanda dt e. o. landsfiskalen i Norrtälje dt K. B. Ivarsson fr. o. m. 1 jan. 1961, i Lidshults d t bitr. landsfiskalen i Älmhults dt O. B. Qvist fr. o. m 1 jan. 1961, i Slite dt bitr. landsfiskalen i Askersunds dt II. O. Troive fr. o. m. 1 jan. 1961, i Gudhems dt bitr. landsfiskalen i Hasslerörs dt N. E. Thomsen fr. o. m. 1 jan. 1961, i Munkfors dt e. o. landsfiskalen i Svartlösa dt K. A. Lindberg fr. o. m. 1 jan. 1961, i Nås dt e. o. landsfiskalen i Bollnäs dt E. G. Nordström fr. o. m. 1 jan. 1961 samt i Nordmalings dt t. f. landsfiskalen i samma dt, landsfiskalen i Tärna dt L. Y. Levander;
    16 dec. 1960 förordnat stadsfiskalsassistenten i Sthm Arne Fellström att fortfarande t. v. under 1961 uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i Sthm;
    30 dec. 1960 förordnat förste stadsfiskalsassistenten i Sthm Otto Holm att t. v. uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i samma stad.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 9 dec. 1960 antagits Sven Ol-Mårs, Gällivare, Carl-Fredrik Furtenbach och Jan Ramberg, Göteborg, Bertil Uddborn, Hälsingborg, Sune S. Rahmqvist, Malung, och Gunnar Rosenqvist, Uppsala.

    Universiteten. Doc. Åke Hellner har 7 dec. 1960 förordnats att vara docent i finansrätt vid Sthms universitet. Till docent i finansrätt vid Lunds universitet har 13 dec. 1960 förordnats jur. lic. Göran Englund.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade 9 dec. 1960 jur .lic. Carl M. Elwing vid Lunds universitet på avhandlingen »Tillräckliga skäl. Studier över förutsättningarna för allmänt åtal».

 

Trycklov 23/1 1961.