Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1961 ha fiskalsförordnanden meddelats för
    i Svea hovrätt: C. O. Håkansson, B. Magnusson, S. Holstad, L. Nycander, L. Lindmark, K. Nyberg, C. Borlind, H. Danelius, L.-O. Hillerudh, S.-G. Möller, S. Strömholm, G. Carlsson, K. Krön, S. Westberg och L. Aspegren;
    i Göta hovrätt: U. Lundgren, B. Werner, H.-G. Englund och S. Iversen;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: Karin Ringberg, L. Persson, E. Gabrielsson, B. Orrhage, A. H. Olsson, Karin Bredberg-Olsson och L. Pålsson;
    i hovrätten för Västra Sverige: Erik Nordström, Birgitta Nihlmark, Anders Stendahl och Claes Theorin;
    i hovrätten för Nedre Norrland: A. Palm;
    i hovrätten för övre Norrland: G. Admund, B. Sjöberg, E. Bergenfalk och G. Arfwidsson.

    Nedre justitierevisionen. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1962 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: J. Björling (just.dep.), S.-E. Bergstrand (riksdagens I lagutskott), Å. Sundquist (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), C. G. Wargelius (riksdagens konstitutionsutskott), A. Åslund (tf tingsdomare i Solna domsaga), B. Erneholm (jordbruksdep.), I. Lekman (just.dep.), L. Delin (riksdagens konstitutionsutskott) och Å. Åhström (handelsdep.). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 18 i tjänst och intet ämbete var vakant.
    Såsom tf rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet S. Egersten (Svea), tingsdomaren G. Lindh (Solna), hovrättsrådet S. Löwendahl (Göta), tingsdomaren B. Malm (Medelpads västra), hovrättsrådet N. Lindroth (Ö. Norrland), tingsdomaren K. Lüning (Vadsbo), hovrättsrådet T. Landahl (Göta), assessorerna Å. Widding (Göta), J. E. Elliot (Skåne och Blekinge), hovrättsrådet B.-G.Stenström (Ö. Norrland), tingsdomaren F. Rekke (Piteå), assessorn S. Arning (V. Sverige), hovrättsrådet B. Duus (N. Norrland), assessorerna L. Wilhelmson (Svea), L.-E. Cronholm (Göta), E. Linder (Svea), tingsdomaren R. Lindgren (Ångermanlands norra), assessorerna S. Ekberg (Svea), B. Göransson (rrttn i Hälsingborg), I. Hollbeck (Svea), A. Lundstedt (Skåne och Blekinge), L. Herlitz (Svea) samt Brit-Marie Ericsson (Svea).

 

Trycklov 11/7 1962