Hovrätterna. K. M:t har 12 jan. 1963 utnämnt rev.sekr. Lars-Erik Tillinger till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 febr. 1963.

    Häradsrätterna. K. M:t har 12 jan. 1963 utnämnt byråchefen vid väg- och vattenbyggn.styr. Bertil Olsén till tingsdomare i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 1 febr. 1963.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    12 jan. 1963 beviljat rådm. i Sthm Gösta Widell, Curt Nordström, Set Tidstrand och Gösta Welander avsked, Nordström med utg. av mars, Widell och Welander med utg. av april samt Tidstrand med utg. av maj 1963;
    s. d. utnämnt ass. vid Malmö rr Anders Arvidsson till rådm. i Malmö fr. o. m.1 febr. 1963.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    12 jan. 1963 förordnat t. f. förste byråsekr. hos interneringsnämnden I. N.K:son Höjer till skyddskons. i Norrbottens dt.;
    25 jan. 1963 konstituerat skyddskons. Ao 21 S. C. Lilliehöök, G. O. Fitinghoff och O. K. E. Ahlborg till skyddskons. Ao 23 i. resp. Sthms norra dt föräldre, Sthms södra dt för äldre och Malmö dt;
    s. d. förordnat skyddskons. Ae 21 i Gtbgs dt för äldre E. A. Stenkvist till skyddskons. Ae 23 i samma dt.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 18 jan. 1963 till landsfiskaler utnämnt, i Sigtuna dt e. o. landsfiskalen i Gustavsbergs dt C.-E. Kappelin fr. o. m. 1 febr. 1963, i H å b o dt bitr. landsfiskalen i Söderala dt S. E. H. Sundin fr. o. m. 1 mars 1963, i Vingåkers dt tf landsfiskalen där C. A. F. Vadeby,Vassmolösa dt bitr. landsfiskalen i Västerviks dt C. G. Jansén fr. o. m. 1 febr. 1963, i Brösarps dt e. o. landsfiskalen i Hässleholms dt K. B. Engarås fr. o. m. 1 febr. 1963, i Rönnebergs dt tf landsfiskalen där K. Å. Revinger, i Eslövs dt (polischef-åkl.) e. o. landsfiskalen i Svartlösa dt Å. K. E. Wijkmark fr. o. m. 1 mars 1963, i Ås dt bitr. landsfiskalen i Bollebygds dt C. E. Belfrage, i Tranemo dt bitr. landsfiskalen i Ulricehamns dt L. G. A. Wikstrand, i Hammarö dt bitr. landsfiskalen i Säffledt L. G. Lingbrandt, i Glanshammars dt bitr. landsfiskalen där S. Lönner, i Leksands dt landsfiskalen i Björna dt A. G. Bengtlars, i Ragunda dt bitr. landsfiskalen i Rödöns dt H. G. Högberg, i Ströms dt bitr.landsfiskalen i Kinna dt N. G. A. Gärdeborn fr. o. m. 1 mars 1963, i Örkel 1 j unga dt landsfiskalen i Klintehamns dt L. G. E. Sjöborg fr. o. m. 1 mars 1963, i Orsa dt landsfiskalen i Mora dt K. G. Norén fr. o. m. 1 febr. 1963 samt i Bodens dt (polischef-åkl.) landsfiskalen i Gällivare dt N. M. Johansson fr. o. m. 1 febr. 1963.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 1 febr. 1963 antagits Bertil Hellström, Gävle, Anders Ljung, Göteborg, Rudolf Jäger, Hultsfred, Karl Olof Wirell, Kalmar, Lars-Eric Blomberg, Karlskoga, Bertil Berglund, Malmberget, Lars Broberger, Piteå, Ervin Pang och Måns Silfverswärd, Sthm, Bertil Syréhn, Umeå, Kjell Stoltz, Örnsköldsvik, och Sven Högdahl, Östersund.