Handelshögskolorna och ekonomiska fakulteten i Lund. Lärarbefattningar i rättsvetenskap innehade den 1 sept. 1963 följande personer.
    Handelshögskolan i Göteborg. Professor: K. Grönfors i rättsvetenskap. Universitetslektor: G. Almgren i rättsvetenskap (tjl., t.f. O. Bruun). Ett universitetslektorat i företagsbeskattning är vakant. Biträdande lärare: O. Bruun i rättsvetenskap (tjl., t.f. J. Sandström).
    Handelshögskolan i Stockholm. Professor: K. Rodhe i rättsvetenskap.
    Ekonomiska fakulteten i Lund. Professor: L. Vahlén i handelsrätt med beskattningsrätt. Universitetslektor: G. Wallin i handelsrätt med beskattningsrätt.

H. T.

DÖDSFALL

    Sigge Leksén avled d. 10 juni 1963. Han var född i Lekåsa, Skaraborgs län, d. 24 okt. 1889 samt avlade i Sthm studentex. 1909 och jur. kand. ex. 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1946.

    Ragnar Wilhelm Wilhelmsson Kihlgren avled d. 12 juni 1963. Han var född i Östmark, Värmlands län, d. 10 nov. 1899 samt avlade studentex. i Vänersborg 1916 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingsmeritering övergick han till tjänstgöring i justitiedepartementet, där han blev kansliråd 1949.