Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 juni 1963 till rådm. i Sthm fr. o. m. 1 juli 1963 utnämnt e. rådm. där, ass. vid Sthms rr Gunnel Agvald, Nils Örtegren och Sten Kjellgren samt ass. vid rrttn Olle Wetterlundh;
    s. d. till ass. vid rr i Hälsingborg fr. o. m. 1 sept. 1963 utnämnt fiskalen i hovr. för Västra Sverige Carl Fredrik von Zweigbergk.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    28 juni 1963 utnämnt 1 :e aktuarien och 1 :e byråsekr. hos fångv.styr., tf. byrådir. där Å. E. Lindqvist till byrådir. Ao 27 hos styr. fr. o. m. 1 juli 1963;
    s. d. förordnat förste byråsekr. hos fångv.styr. Th. H. Tibbling till byrådir. Ae 25 hos styr., med tjänstg. såsom sekr. hos ungdomsfängelsenämnden, fr. o. m. I juli 1963;
    25 juli 1963 utnämnt intendenten hos fångv.styr. A. O. Brenner till byrådir. Ao 25 hos styr.;
    s. d. förordnat förste byråsekr. hos fångv.styr. S. E. Feltner till byrådir. Ae 25 hos styr.;
    s. d. förordnat nykterhetsvårdskons. i Uppsala län, tf. byrådir. hos fångv.styr. A. O. Nordström till byrådir. Ae 25 hos styr. med tjänstg. såsom sekr. hos interneringsnämnden;
    10 aug. 1963 utnämnt 1 :e byråsekr. hos fångv.styr. S. R. O. H. Thelander till byrådir. hos styr.
    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 28 juni 1963 konstituerat anstaltsdir. Ao 24 vid fångv.anstalten i Norrtälje G. H. V. Arvidsson till anstaltsdir. Ao 25 vid samma anstalt fr. o. m. 1 juli 1963.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    25 juli 1963 konstituerat skyddskons. i Malmö dt O. K. E. Ahlborg till skyddskons. Ao 23 i Sthms södra dt för unga fr. o. m. 1 sept. 1963;
    s. d. förordnat förste assistenten vid ungdomsanst. Roxtuna, tf. skyddskons. i Visby dt R. Å. Pettersson till skyddskons. Ae 21 i Linköpings dt fr. o. m.1 sept. 1963.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    1 aug. 1963 förordnat byråchefen vid åkl.mynd. i Sthm Sten Warholm att fortfarande t. v. t. o. m. 31 dec. 1963 i viss omfattning uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i Sthm;
    s. d. förordnat förste stadsfiskalsassistenten i Sthm L. E. Ringberg att fortfarande t. v. uppehålla byråchefsämb. vid åkl.mynd. i samma stad.
    Riksåklagarämbetet har 13 aug. 1963 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten E. G. Norén till bitr. stadsfiskal i Karlstad.

    Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 10 aug. 1963 entledigat ass. i Svea hovr. Per Ihrfelt från honom meddelat förordnande att uppehålla bef. såsom e. o. byråchef hos omb.mannaämb. för näringsfrihetsfrågor.
Trycklov 9/9 1963