Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 30 mars 1962 årsmöte i Sthm, varvid förutvarande riksmarskalken, excellensen Birger Ekeberg, presiderade. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Herman Zetterberg, lagmännen Sten Björklund och Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Ivar Ahlström och assessorn Christer Rune; från Göta hovrätt presidenten Joel Laurin, lagmannen Olof Engqvist och hovrättsrådet Ulf Norén; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och lagbyråchefen Lennart Fredlund; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och lag-

NOTISER 77mannen Åke von Schultz samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och lagmannen Arne Fallenius. — Föreningen har omkring 180 medlemmar.