Sven Folke Rossby avled d. 30 mars 1964. Han var född d. 10 dec. 1900 i Sthm samt avlade där studentex. 1919 och jur.kand.ex. 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

 

    Hans Hugo Bohman avled d. 8 april 1964. Han var född d. 12 nov. 1885 i Sthm samt avlade mogenhetsex. där 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring kom han till Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1919.

 

    Nathanael Rosander avled d. 19 april 1964. Han var född d. 23 aug. 1882 i Länna, Stockholms län, samt avlade mogenhetsex. i Hudiksvall 1900 och hovrättsex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring kom han till Härnösand, där han blev stadsnotarie 1909, rådman 1920 och borgmästare 1932.

 

    Bengt Yngve Carl Hansson avled d. 23 april 1964. Han var född d. 14 juni 1904 i Arby, Kalmar län, och avlade studentex. i Kalmar 1922 samt jur.kand.ex. i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Lund och blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934. Under tiden 1936—1950 var han ombudsman och v. verkst. dir. i Torna, Bara och Harjagers sparbank.

 

    Rolf Leopold Nordenstedt avled d. 25 april 1964. Han var född d. 18 maj 1884 i Fredrika, Västerbottens län, samt avlade studentex. i Umeå 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Sthm och därefter i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1913.

 

    Nytt statsråd. K. M:t har 29 april 1964 till statsrådfr. o. m. 30 s. m. utnämnt och förordnat byråchefenför lagärenden i finansdepartementet, assessorn i Svea hovrätt Sven-Eric Nilsson.
    Statsrådet Nilsson är född i Lund 29 sept. 1925,blev student i Hässleholm 1945 och jur. kand. i Lund 1951. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna ochFärentuna domsaga 1952—54 inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1955 och assessor 1961.Efter att ha tjänstgjort som sakkunnig inom finansdepartementets rättsavdelning sedan 1961 blev han 1962 byråchef för lagärenden i samma departement. Han var 1962—63 expert åt jordabalksutredningen och var vid utnämningen till statsråd ledamot av kreditinstitututredningen och aktiefondsutredningen. Sedan 1959 har han tjänstgjort som biträdande lärare i juridik vid Stockholms universitet.