Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    14 maj 1964 förordnat bitr. skyddskons. i Jönköpings-Kronobergs dt Lisa Örnmarker till skyddskons. i Växjö dt fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat skyddskons. i Västernorrlands dt Lisa Billhamn Mårtensson till skyddskons. i Nyköpings dt fr. o. m. 1 juli 1964;
    29 maj 1964 förordnat skyddskons. i Kopparbergs dt Nils Altahr-Cederberg till skyddskons. i Falu dt fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 30 april 1964 utnämnte. o. landsfogdeassistenten Lars-Arne Åhgren till bitr. stadsfiskal i Malmö.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 14 maj 1964 Bo Axi, Linköping, Magnus Bongenhielm och Carl Bertil Follin, Sthm, samt 22 maj 1964 Jan Blum, Mariestad, Karl-Erik Aderlund, Skellefteå, och Olof Skugge, Östersund.

 

    Universiteten. Till professor i nationalekonomi vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 juni 1964 har utnämnts professorn, fil. dr, civ.ing. Tord Palander.
    Vid Stockholms universitet ha 29 maj 1964 till hedersdoktorer promoverats f. d. universitetskanslern, fil. dr Harald Cramér, preceptorn, fil. lic. och jur. kand. Fritz Kaijser och professorn, fil. dr Ingvar Svennilson.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade 9 maj 1964 jur. lic. Hans G. Olsson vid Lunds universitet på avhandlingen »Förberedelse i tvistemål» samt 21 maj 1964 jur. lic. Robert Boman vid Uppsala universitet på avhandlingen »Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål».

 

    Högsta restitutionsdomstolen i Berlin. Hovrättsrådet i Svea hovrätt, Ivan Wallenberg, har 11 maj 1964 utsetts till ställföreträdare för presidenten i högsta restitutionsdomstolen i Berlin, lagmannen Torsten Salén.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1964 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt

    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsrådet K. Ericsson, v. ordf., assessorn J. Ljungar*, adj.led. L. Arvidsson och G. Syk.
    II avd.: lagmannen G. Aquilon*, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och S. Mejegård, assessorn S. Beckman, adj.led. P. Grünler.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorn G. Swartling, adj.led. T. Cars.
    IV avd.: lagmannen A. Adelshon, hovrättsråden G. Wessman*, v. ordf., och A. Hallström, assessorerna R. Dahnell och S. O. Hall.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och F. Palmér, adj.led. Helga Rossipal och K. Malmgren.
    VI avd.: lagmannen R. Senndahl, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E. Larsson*, assessorn E. Cederlund, adj.led. B. Hårdefelt.
    VII avd.: hovrättsråden Å. Sahlquist, ordf., och A. Nordin, v. ordf., assessorerna P. Åström* och L. Sjöstedt.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden S. Nordell*, v. ordf., och H. Nordström, adj.led. S. Wickbom och H. H. Abelin.
    IX avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och E. Backman*, assessorn G. Atmer, adj.led. G. Zetterquist.
    Extra avd. I: hovrättsråden Y. Linder*, ordf., J. Victor, v. ordf., och J. Oldin, adj.led. H. Stark.

398 PERSONALNOTISER    Extra avd. II: hovrättsråden G. Hagströmer*, ordf., C. F. Hadding, v. ordf., och E. Beskow, assessorn S. Holmbergh, adj.led. M. Calais.

 

Vattenöverdomstolen

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna G. Hallmo och S. Bolte, adj.led. O. Westman, H. Svahn och G. Sönnerhed.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet I. Ahlström, assessorerna S. Liljeqvist och B. Krouthén, adj.led. S. Almerud, E. Andersson och H. Å.Wängberg.

 

Göta hovrätt

    I avd.: lagmannen E. Ekstedt, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., S. Löwendahl* och N. Sönnerby, adj.led. A. Nordenadler och G. Torgils.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden B. Höijer*, v. ordf., P. G.Blomdahl och B. Smedberg samt adj.led. L. Sjögreen.
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., K. Ahlbom* och F. Lindstam, assessorn U. Maiander och adj.led. S. Heurgren.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge

    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., och H.Nordholm*, assessorn C. Mejàre, adj.led. B. Wilhelmsson och B. Björnberg.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., C. Bergström och H. Schunnesson*, assessorn S. Nyman.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., P. Ryding* och G. Ohlsson, adj.led. Inger Schlyter.

 

Hovrätten för Västra Sverige

    I avd.: presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., B. Arnold, L.-G. Lindencrona och C. J. Johansen, adj.led. A. Wijkström, fiskalenKatarina Alsterlund (adj.led. i den mån presidenten icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v ordf., G. Rådström och O. Thulin, assessorerna K. Grahn och Å. Ihrfelt.
    III avd. lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., och B.Erichs, assessorn B. Helling, adj-led. P. O. Marke.
    IV avd.: lagmannen E. Ahlgren, hovrättsråden C.-I. Lefwander*, v. ordf., L. Öhrbom och S. G. Arning, assessorn vid Göteborgs rådhusrätt A. Ekblom och assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg C. F. von Zweigbergk.

 

Hovrätten för Nedre Norrland

    I avd.: presidenten K. Elliot (part.tjl.), hovrättsråden I. Henkow*, tf. lagman, v. ordf., och C.-E. Wollsén (part.tjl.), assessorn T. Widebeck, adj.led.C.-I. Skarstedt och Vanja Nordström.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet S.-E. Ellmén (part.tjl.),v. ordf., assessorn O. Nordström, adj.led. assessorn vid rådhusrätten i Södertälje P. Löfström och adj.led. T. Fahlander.

 

Hovrätten för Övre Norrland

    I avd.: lagmannen B. Sandström*, hovrättsråden S. Bramsjö*, v. ordf., och Ingrid Andersson, assessorerna L. Böhme och J. Lindström, adj.led. G. Boysen.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden B. Rydstedt*, v. ordf., och N. Lindroth, assessorn C. O. Meurling, rådmännen A. Bengtsson och B. Vallgårda.