Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1963 har fiskalsförordnanden meddelats för
    i Svea hovrätt: J. Nordenfalk, H. Jusélius, A. Unger, L. G. Åsbring, L. Å. Beckman, Brita Swan, Ingegerd Sarman, C. Svanström, R. Nöteberg, I.Gunnarson, L. Lunning, C. J. Carlsson, I. Hägglund, U. Bernitz och P. Östlin;
    i Göta hovrätt: U. Bergenstråhle, J. Orrenius, C. Engström, M. Bengtsson och L. Åhlén;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: Jan Bergendal, Runo Håkansson och Hans Emil Pålsson;
    i hovrätten för Västra Sverige: Torkel Gregow, Weine Jarnevall, Erik Neergaard, Rolf Liljeqvist, Sven Leander, Bo Bengtson, Göran Norrsell;
    i hovrätten för Nedre Norrland: J. Jonsson, U. Hallén och H. Winberg.
    i hovrätten för Övre Norrland: Svante Bergström, Ulf Arrfelt och Richard Brännström.

 

    Nedre Justitierevisionen. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1964 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: S.-E. Bergstrand (handelsdep.), A. Litzén (just.dep.), B. Erneholm (jordbruksdep.), I. Lekman (just.dep.), L. Delin (just.- o. jordbruksdep.), Å. Åhström (just.- o. finansdep.), M. v. Koch (just.dep.), E. Heyman (just.dep.), T. Ahlgren (riksdagens konst.utskott), L. Wilhelmson (eckl.dep.) och A. Lundstedt (tf. tingsdomare). Av de 27 ord. rev.sekr. var 13 i tjänst och 3 ämbeten var vakanta.
    Såsom t.f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet T. Landahl (Göta), assessorn B. Adde (Svea), hovrättsrådet N. B. Lid (Ö. Norrland), assessorerna S. Leire (V. Sverige), B. Egenvall (Svea), hovrättsrådet A. Berg (Ö. Norrland), tingsdomarna B. Svenson (Tjusts), H. B. Andersson (Sölvesborgs), A. Nordgren (Falu), assessorn U. Chöler (Göta), civilrådmannen S. Marteleur (Härnösands rrtt), rådmannen U. Grapengiesser (Göteborgs rrtt), assessorerna G. Knös (Svea), L. Wasteson (Göta), C.-G. Wedin (Svea), G. Grönvall (Svea), J. Ericson (Svea), H. Gullberg (Skåne och Blekinge), I. Kilander (Ö. Norrland), C.-G. Palmgren (V. Sverige), U. Lindquist (V. Sverige), Chr. Wibling (Svea), G. Stapelberg (Svea) och B.-M. Ericsson (Svea).

 

Trycklov 17/6 1964