Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    4 juni 1964 utnämnt tf tingsdom. i Svartlösa domsaga, ass. i Svea hovr. Christer Åström till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1964;
    29 juni 1964 utnämnt ass. i Svea hovr. Robert Söderblom, Christer Wibling och Brit-Marie Ericsson till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1964.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    4 juni 1964 utnämnt hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Håkan Moberg till lagm. i samma hovr. fr. o. m. 1 aug. 1964;
    29 juni 1964 förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Yngve Linder och Gösta Hagströmer att t. o. m. 31 dec. 1964 på en e. avd. i hovr. fullgöra på lagm. ankommande göromål, Linder fr. o. m. 1 juli och Hagströmer fr. o. m. 1 sept. 1964;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Ameln, Jerker Victor, Åke Sahlqvist och Carl Fredrik Hadding att 1 juli—31 dec. 1964 tjänstgöra såsom v. ordf. på avd. i hovr.;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Curt Bergström och hovr.rådet i hovr. för övre Norrland Bo Lid till v. ordf. på avd. i resp.hovr., Bergström fr. o. m. 1 aug. 1964 tv t. o. m. 31 dec. 1967 och Lid fr. o. m.1 juli tv t. o. m. 31 dec. 1964;
    s. d. till hovr.råd fr. o. m. 1 juli 1964 utnämnt, i Svea hovr. chefen för kommunikationsdep:s rättsavd., ass. i samma hovr. Bertil Holmquist och byråchefen vid riksåkl.ämb., ass. i hovr:n Anders Elowson, i Göta hovr. tf häradshövd. i Mellersta Värends domsaga, tingsdom. i Flundre, Väne och Bjärke domsaga Harald Kastrup samt i hovr. för övre Norrland tf rev.sekr., ass. i samma hovr. Ingemar Kilander;
    s. d. till byråchefer utnämnt, i Svea hovr. tf budgetsekr. i justitiedep., fiskalen i hovr:n Carl-Anton Spak fr. o. m. 1 juli 1964, i Göta hovr.byrådir. i justitiedep. Christer af Winklerfelt fr. o. m. 1 sept. 1964, i hovr. över Skåne och Blekinge byrådir. där Torsten Jacobsson samt i hovr. för Västra Sverige byrådir. där Åke Hessfelt;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Christer Leijonhufvud att fr. o. m.1 juli 1964 tv uppehålla en byråchefstjänst i Svea hovr.;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 juli 1964 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Olof Westman, Staffan Vängby, Thorsten Cars, Marc Calais och Sten Wickbom, i Göta hovr. fiskalen där Lennart A:son Sjögreen, i hovr. för Nedre Norrland fiskalerna där Arne Westlander och Carl-Ivar Skarstedt samt i hovr. för Övre Norrland fiskalen där Gösta Boysen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    4 juni 1964 till tingsdom. utnämnt, i Oxie och Skytts domsaga rev.sekr. Åke Åhström fr. o. m. 1 okt. 1964 och i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga ass. i hovr. för Västra Sverige Bertil Hagman fr. o. m. 1 juli 1964, även som förordnat ass. i Göta hovr. Harald

496 PERSONALNOTISER    Torgestam att fr. o. m. 1 juli 1964 tills vidare uppehålla Hagmans tingsdomarämbete;
    s. d. förklarat att den för häradshövd. Sten Ohlsson 20 sept. 1951 utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Umeå domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1965 avse häradshövd.ämb. i Västerbottens södra domsaga;
    29 juni 1964 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Torvald Hellquist till häradshövd. i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Nils Lindroth att 1 juli—31 dec. 1964 uppehålla häradshövd.ämb. i Umeå domsaga;
    s. d. utnämnt tingsdom. i Falu domsaga Arne Nordgren till bitr. häradshövd. i samma domsaga fr. o. m. 1 juli 1964;
    s. d. till tingsdom. utnämnt, i Södertörns domsaga rev.sekr. Ivan Hollbeck fr. o. m. 1 nov. 1964, i Stockholms läns västra domsag a rev.sekr. Ernst Heyman fr. o. m. 1 sept. 1964 samt i Västerbergslags domsaga ass. vid rr och mag. i Uppsala Jan Dufwa fr. o. m. 1 juli 1964.