Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    18 sept. 1964 till byrådir. i fångv.styr. fr. o. m. 1 okt. 1964 förordnat förste byråing. där F. L. Bengtsson och e. byrådir. där H. E. Andersson;
    s. d. förordnat skyddskonsulenten i Sthms norra dt för äldre S. C. Lilliehöök till byrådir. i fångv.styr. fr. o. m. 1 okt. 1964, med skyldighet att fr. o. m. 1 jan 1965 tjänstgöra vid kriminalvårdsnämnden.

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 2 okt. 1964 till led. i ungd.fängelsenämnden under åren 1965—1969 förordnat just.rådet S. E. Romanus, tillika ordf., statssekr. i just.dep. C. V. Holmberg, tillika ställföreträdare för ordf., gen.dir. och chefen för fångv.styr. G. T. Eriksson, fru Greta Bolin och överläk. K. A. H. Mjönes.

    Interneringsnämnden. K. M:t har 2 okt. 1964, med entled. av led. av riksdagens II kamm. S. R. Alemyr, förordnat led. av riksdagens I kamm. red. N. S. Palm att till utg. av 1965 vara led. av int.nämnden.

    Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har 2 okt. 1964 till led. i krim.vårdsnämnden under åren 1965—1969 förordnat ordf. i arbetsdomstolen, f. d. just.rådet B. V. Hult, tillika ordf., byråchefen för lagärenden i just.dep. H. A.G. Romander, tillika ställföreträdare för ordf., led. av riksdagens II kamm. H. L. Gustafsson, gen.dir. och chefen för fångv.styr. G. T. Eriksson samt led. av riksdagens II kamm., adv. Ingrid Gärde Widemar.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 9 okt. 1964 antagits Lars Rahmn, Göteborg, Göran Cederwall, Jönköping, och Olof Lyddby, Malmö.

 

    Trycklov den 19/10 1964

»Kongl. Rättens Sigill - - - som nu förtijden brukas».
Återgiven på Svea hovrätts lottasks lock från 1692.