Danmarks Højesteret. Den 29. oktober 1964 fyldte højesteretsdommer Jep Lauesen Frost 70 år. Han forlod derfor med udgangen af oktober måned Højesteret, hvor han har virket siden 1947, i årene efter 1961 som formand for rettens 2. afdeling.
    Ca. 1 måned senere, nemlig 26. november 1964, fyldte præsidenten for Højesteret Otto Irminger Kaarsberg ligeledes 70 år. Han tog derfor sin afsked med udgangen af november måned. Præsident Kaarsberg har været dommer i Højesteret fra 1947 og har været rettens præsident siden den 1. januar 1958.
    Højesteretsdommer Aage Lorenzen er herefter blevet udnævnt til præsident for Højesteret fra den 1. december 1964 at regne. Den nye højesteretspræsident er født i 1901. Inden han i 1953 blev dommer i Højesteret, havde han først været dommerfuldmægtig, derefter statsadvokatfuldmægtig og siden 1944 dommer i Vestre Landsret i Viborg.
    Til nye højesteretsdommere i stedet for de afgåede er udnævnt landsdommerne i Østre Landsret Inger Helga Pedersen og Hans Christian Schaumburg, henholdsvis fra den 1. november og den 1. december 1964.
    Højesteretsdommer Helga Pedersen er født i 1911 og er juridisk kandidat fra 1936. Efter eksamen blev hun ansat i justitsministeriet. Den 1. august 1949 blev hun dommer i Københavns byret, og den 10. oktober 1956 udnævntes hun til dommer i Østre Landsret. I tiden fra den 30. oktober 1950 til den 30. september 1953 var højesteretsdommer Helga Pedersen justitsminister i Erik Eriksens ministerium. Fra 1953 til 1964 var hun medlem af Folketinget. Hun er medlem af bestyrelsen for forskellige fonds og institutioner og beklæder endvidere en række tillidshverv af faglig og anden art.

136 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Højesteretsdommer Schaumburg er født i 1912 og blev juridisk kandidat i 1936. Efter eksamen blev han ansat i justitsministeriet, hvor han derefter havde sit virke. I 1954 blev han udnævnt til kontorchef i justitsministeriet. Den 1. november 1958 blev han dommer i Østre Landsret. Fra 1960 har højesteretsdommer Schaumburg tillige været knyttet til Københavns universitet, først som undervisningsassistent og siden 1962 som lektor i retsvidenskab.
Kr.