Yngve Helmer Agnred avled d. 21 jan. 1965. Han var född i Lund d. 7 maj 1911, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. 1941. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1947.

 

    Axel Martin Åström avled d. 16 febr. 1965. Han var född i Sthm d. 12 april 1892, avlade stud.ex. 1911 och jur.kand.ex. 1918. Efter tjänstgöring vid Svea hovrätt tillträdde han en tjänst såsom ombudsman hos Skandinaviska Banken. Han erhöll åtskilliga sakkunniguppdrag och var bl. a. vid flera tillfällen sakkunnig hos lagberedningen.

 

    Hugo Valter Hökeberg avled d. 16 febr. 1965. Han var född i Visby 1916, avlade stud.ex. därstädes 1935 och jur.kand.ex. i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1955.

 

    Harald Ludvig Bernhard von der Burg avled d. 18 febr. 1965. Han var född i Sthm d. 6 okt. 1891, avlade stud.ex. 1910 och jur.kand.ex. i Sthm 1916. Efter tingstjänstgöring blev han e. sekr. i vattenfallsstyrelsen. Därefter ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. av samfundet 1947.

 

    Gösta Grönberg avled d. 22 febr. 1965. Han var född i Eskilstuna d. 7 nov. 1889, avlade stud.ex. i Sthm 1909 och jur.kand.ex. i Sthm 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i jordbruksdepartementet, övergick därefter till Stockholms Enskilda Bank och ägnade sig slutligen åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1934.

 

    Gustaf Magnus Albin Ekström avled d. 11 mars 1965. Han var född i Varv, Skaraborgs län, d. 21 april 1875, avlade stud.ex. i Skara 1894 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea och Göta hovrätt förordnades han till t. f. borgmästare i Motala. 1910 utnämndes han tillborgmästare i Motala.

 

    John Ivar Fredrik Hessius avled d. 13 mars 1965. Han var född i Göteborg d. 11 dec. 1893, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt samt tingsmeritering inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1926 och hovrättsråd 1933. Under åren

DÖDSFALL 3031929—1935 tjänstgjorde han vid Nedre justitierevisionen. Han utnämndes till häradshövding i Östersysslets domsaga 1938.