Kongress för arbetsrätt och socialförsäkring. Under värdskap av Arbetsrättsliga föreningen anordnar Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale sin sjätte internationella kongress för arbetsrätt och socialförsäkring i Stockholm 15—17 aug. 1966. Följande ämnen skall behandlas: 1.Rättsliga problem vid bestämmandet av socialförsäkringens förmåner, särskilt med hänsyn till ändringarna i levnadskostnader och lönenivå. 2. Skillnaden i behandling av olika kategorier av arbetstagare (arbetare och tjänstemän, övervakningspersonal, arbetsledare, statsanställda osv) i lagstiftning, kollektivavtal och yrkespraxis i allmänhet. 3. Det rådande läget inom undervisning och forskning såvitt angår arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, ävensom förhållandet mellan dessa och andra samhällsvetenskaper. Deltagaravgiften utgör 125 kr. Anmälan om deltagande skall ske senast 1 juni 1966. Program och anmälningsblanketter kan erhållas genom Reso, Fack, Stockholm 1.

A. K.