CARIN och STEN KÄLLENIUS. Byggnadsjuridik II. Sthm 1965. 194 s. Inb. kr. 39,50.

 

Carin och Sten Källenius har tidigare utgivit Byggnadsjuridik med sammanställning av domar berörande byggnads- och anläggningsarbeten (1:a och 2:a uppl. 1958 och 1959). Boken har anmälts i SvJT 1958 s. 316. Det föreliggande arbetet utgör ett komplement härtill och upptar rättsfall tillkomna åren 1957—1964.
    Sammanställning och systematisering av rättsfall inom detta ämnesområde har särskild betydelse med hänsyn till entreprenadrätten, som ju hos oss i huvudsak ej är reglerad genom lagbestämmelser. För att utfylla denna brist har som bekant Svenska teknologföreningen i samarbete med statliga och pri-

 

Litteraturnotiser 301vata intressenter på området utgivit kontraktsformulär jämte allmänna bestämmelser för entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken. Den senaste editionen utkom 1954 och en ny väntas utkommaunder år 1966.
    Byggnadsjuridik II är uppställd efter samma mönster som det tidigare arbetet. Dock är referaten något utförligare. Ej blott HD-domar har medtagits utan även rättsfall från hovrätterna, därav åtskilliga som förut ej varit publicerade. Referaten är trevligt och åskådligt uppställda. De ger en god bild av rättsläget och de senaste årens rättsutveckling inom byggnads- och anläggningsbranschen. Arbetet är uppenbarligen mycket användbart och värdefullt ej blott för jurister utan även för andra som är praktiskt verksamma på detta för samhället utomordentligt betydelsefulla område.

P. B.