World Peace Through Law. Inom organisationen World Peace Through Law (se SvJT 1964 s. 223) har upprättats ett särskilt domarförbund med uppgift att verka för organisationens syften. Till ordf. i förbundet har valts Chief Justice Earl Warren, USA, och v. ordf. är høyesterettsjustitiarius Terje Wold, Norge. Svensk representant i förbundets exekutiv kommitté är hovrättspresidenten Sture Petrén. Förbundets sekretariat är knutet till det World Peace Through Law Center, som upprättats vid 75 rue de Lyon, Genève.

A. K.

 

Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle(Birpi) i Genève anställer bitr. direktör fr. o. m. 1 jan. 1967. Ansökningstiden utgår 15 juni 1966. Närmare upplysningar fr. SvJT:s red.