Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1966 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    I Svea hovrätt: lagmannen I. Ulveson (immissionssakkunniga), hovrättsråden S.-E. Bergstrand (dep.råd handelsdep.), M. Bäärnhielm (arrendelagsutr.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), L. Fredlund (tf.rättschef just.dep.), P.-E. Fürst (just.dep.), B. Holmquist (rättschef komm.dep.), O. Höglund (rättschef just.dep.), P. Ihrfelt (aktiefondsutr.), S.-G. Jonzon (rättschef jordbr.dep.), G. Lagergren (led. av skiljekomm. för egendom m. m. i Förbundsrepubliken Tyskland), I. Lekman (markvärdekomm.), A. Loheman (aktiebolagsutr.), N. Mangård (komm.dep.), S. Mejegård (växtförädlingsskyddsutr.), B. Mollstedt (fideikommissnämnden), G. Petrén (kanslichef, nord. rådet), L. Simonsson (dep.råd  just.dep), Å. Sundquist (omb.man för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), G. Thyresson (utredn.uppdrag  just.dep) och I. Wallenberg (pres. i högsta restitutionsdomst. i Berlin), assessorerna H. H. Abelin (finansdep.), G. Atmer (tf. rev.sekr.), S. Beckman (tf. rev.sekr.), R. Berggren (dep.råd inr.dep.), Gunvor Bergström (kansliråd just.dep.), S. Bolte (tf. rev.sekr.), Å. Bouvin (riksd. III lagutsk.), T. Brundin (tf. exp.chef just.dep.), T. Cars (byråchef RÅ), E. Cederlund (tf. rev.sekr.), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), R. Dahnell (tf. rev.sekr.), G. Dyrssen (lagberedn.), G. Ekman (kansliråd eckl.dep.), A. Ekström (pensionsstiftelseutredn.), L. Groll (byråchef hyresrådet), I. Gullnäs (dep.råd just.dep.), G. Hallmo (eckl.dep.), E. Hellner (exp.chef komm.dep.), G. Herner (finsk-svenska gränsälvskomm.), P. Hildebrand (kansliråd jordbr.dep.), Ingrid Hilding (kansliråd soc.dep.), E. Holmberg (sv. komm. för en nordisk patentbesvärsinstans), S. Holmbergh (tf. rev.sekr.), P. Hylander (tf. rev.sekr.), B. Hårdefelt (civildep.), B. Lambe (hos JK), C. Lidbom (dep.råd just.dep.), L. Lindberg (kammarkoll.), J. Ljungar (tf. rev.sekr.), P. C. Lundbergh (hos JO), T. Löwbeer (rättschef eckl.dep.), K. Malmgren (finansdep.), N. Mannerfelt (dep.råd just.dep.), H. Montgomery (sekr. lagberedn.), J. Mueller (kansliråd eckl.dep.), P. von Möller (just.dep.), S.-E. Nilsson (statsråd), U. Nordenson (dep.råd just.dep.), BöretPalm (komm.dep.), E. Persson (just.dep.), O. Rainer (statssekr. just.dep.), Chr. Rune (sjölagskomm.), B. Rydin (lagberedn.), T. Sars (byråchef JK), M. Sjöberg (just.dep.), L. Sjöstedt (sjömanslagsutredn.), G. Stapelberg (just.dep.), H.-O. Stark (just.dep.), C.-E. Sturkell (tf. byråchef soc.-styr.), H. Svahn (riksd. III lagutsk.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), O. Tranell (tf. byråchef omb.mannen f. näringsfrihetsfrågor), G. Wahlgren (kansliråd finansdep.), A. Wallén (tf. dep.råd just.dep.), O. Westman (tf. rev.sekr.), A. Wigelius (avd.chef statens högertrafikkomm.), S. Wickbom (inrikesdep.), A. Wilhelmsson (kansliråd just.dep.), B. Voss (komm.dep.), S. Vängby (fam.rättskomm.) och P.-A. Åström (tf. rev.sekr.), fiskalerna S. Andersson (dep.sekr. just.dep.), U. Bernitz (studier), H. Danelius (Europarådets komm. för de mänskl. rättigh.), B. Dufwa (studier), G. Dufwa (studier), P. Evaeus (dep.sekr. komm.dep.), T. Hellners (just.dep.), H. Jusélius (näringsfrihetsrådet), Chr. Leijonhufvud (Industriförb.), J. Lind (arbetsdomst.), L. Lunning (arbetsdomst.), K. Nyberg (arbetsgivareför.), I. Rexed (studier), A.

 

384 PersonalnotiserSanmark (dep.utredn.), G. Sterzel (expropr.utredn.), S. Strömholm (studier) och L. Tottie (just.dep.).
    I Göta hovrätt: hovrättsråden U. Lundvik (lagberedn.), T. Landahl (just.dep.) och G. Ericsson (rättschef statsrådsberedn.), assessorerna Ulla Maiander (tf. rev.sekr.), U. H:son Gad (hyreslagstiftningssakk.), H. Torgestam (tf. rev.sekr.), L. Sjögreen (förmynderskapsutredn.), J. Heuman (riksd. I lagutsk.), A. Reis (riksd. I lagutsk.), P. Sandström (komm. förlagstiftn. om yttrande- och tryckfrihet) och S. Heurgren (komm.dep.), fiskalen B. Westerberg (försäkringsdomst.).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden B.-E. Åhberg (just.dep.) och Å. Åhström (just.dep.), assessorerna E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (tf. exp.chef soc.dep.), B. Isacson (byråchef MO), I Lindh (eckl.dep.), E. Essén (just.dep.), S. Nyman (tf. rev.sekr.), N. O. Wentz (soc.dep.), C. Mejåre (tf. rev.sekr.), B. Wilhelmsson (soc.dep.), L. Ekberg (soc.dep.), J. Johnsson (finansdep.), S. Ramkull (justdep.) och Margareta Paulsen (just.dep.),  fiskalerna E. Aspelin (just.dep.), I. Cosmo (riksd. II lagutsk.), Karin Ringberg (just.dep.), L. Persson (riksd. II lagutsk.), L. Pålsson (studier), G. Grenfors (riksd. II lagutsk.), C. H. Bergh (soc.dep.), P. Falk (studier) och T. Lundquist (bitr. stadsomb.man i Trelleborg).
    I hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden S. Jungefors (dep.råd finansdep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), B. Hamdahl (rättschef soc.dep.), S. Nordlund (rättschef inr.dep.), K.-G. Lindelöw (eckl.dep.) och Å. Widding (finansdep.), assessorerna J.-E. Jagander (just.dep.), L. Ljunggren (dep.råd försvarsdep.), S. Boman (inr.dep.), O. Börjesson (just.dep.), U. Lindquist (inr.dep.), C. G. Källner (kansliråd inr.dep.), O. Lindh (riksdagen) och B. Orrhede (just.dep.), fiskalerna T. Gregow (hos JO) och G. Dyhre (ensk. ang.).
    I hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden R. Hermansson (statsråd), I. Henkow (domstolskomm.), E. Nyman (byråchefkrim.vårdsstyr.), G. Steen (tf. byråchef JO), C. Nordström (dep.råd komm.dep.) och L. Landh (expropr.utredn.), assessorerna O. Nordström (just.dep.), S. Bouvin (tf. rev.sekr.) och C.-I. Skarstedt (försvarsdep.), fiskalerna T.Sigeman (studier) och A. Palm (parkeringskomm.).
    I hovrätten för Övre Norrland: lagmannen B. Sandström (stf. JO), hovrättsråden I. Lidbeck (adm. dir. avtalsverket), S. Marcus (rättschef försv.dep.), I. Kilander (just.dep.) och T. Löfstedt (kansliråd just.dep.), assessorerna G. Normark (avtalsjurist), Å. Weidstam (just.dep.) och P. E. Nilsson (just.dep.).