Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1966. Av revisionsberättelsen över 1965 års räkenskaper framgår, att fondens nettoavkastning under 1965 utgjorde 13 758 kr. 3 öre och att tillgångarna vid 1965 års slut utgjorde 237 176 kr. 31 öre. Av detta belopp redovisas 34 000 kr. på obligationers konto, 122 599 kr. 75 öre på aktierskonto, 60 000 kr. på utlämnade låns konto (inteckningslån), 2 101 kr. 57 öre på checkräknings konto och 18 474 kr. 99 öre på kapitalsamlingsräknings konto. Tillgångarna fördelar sig med 79 700 kr. 80 öre på dispositionsfonden och med 157 475 kr. 51 öre på grundfonden. Revisionen av 1965 års räkenskaper gav icke anledning till anmärkning. — Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117).                                                     J.L.