Åklagarväsendet. K. M:t har
    4 aug. 1966 förordnat ass.åkl. vid länsåkl.mynd. i Uppsala län Kay Larsson till länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Älvsborgs län;
    2 sept. 1966 förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Östergötlands län Brynolf Wendt att under tiden 19 sept. 1966—18 mars 1967 bestrida göromål som ankommer på byråchef för åtalsärenden hos riksåkl.
    Riksåklagaren har 4 aug. 1966 förordnat chefsåkl. i Visby åkl.dt Nils-Åke Jonsson att tv bestrida på länsåkl. ankommande göromål vid länsåkl.mynd.i Stockholms län och Gotlands län.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har
    2 sept. 1966 förordnat informationschefen hos rikspolisstyr. Curt Falkcnstam till byråchef hos styr.;
    s. d. förordnat t. f. byrådir. hos rikspolisstyr. Hans Holmér och byrådir. hos styr. Joel Öhrn att uppehålla byråchefstjänst hos styr.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 29 juli 1966 förordnat avdeln.dir. i krim.vårdsstyr. Olov Johnsson att under tiden 1 aug.—31 okt. 1966 bestrida göromål som ankommer på chefen för lag- och utredn.byrån hos styr.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamot har 9 sept. 1966 antagits Bo Callgren, Skellefteå.

 

Juridiska examina första halvåret 1966 

dagnamn, nationfödelsedag och -ort

studentex

(dag och ort)

 Juris licentiatexamen  
 Uppsala universitet  
8/2Rooseniit, ReinS-N 13/4 39 Tallin5/5 58 Eskilstuna
18/4Strömsholm, Stig2
 Norrl. (Efterprövning)
16/9 31 Boden10/5 49 Uppsala
 Lunds universitet  
15/12Norbeck, Lars26/11 24 Göteborg 
6/6Klette, Hans30 Mörbylånga 
 Stockholms universitet  
21/3Bernitz, Ulf328/2 36 Sthm7/5 54 Sthm
 Juris kandidatexamen  
 Uppsala universitet  
31/1Nordin, Kerstin, f. Boström, st.18/2 42 Sthm13/5 61 Sthm
11/2Carlén, Lars, Kalm.18/5 39 Malmö9/5 59 Västervik
23/2Sandler, Göran, Norrl.31/12 37 Åsele3/5 58 Sollefteå
25/2Adéll, Jan, Smål.2/1 43 Jönköping24/4 61 Östersund
25/2Qviström, Jörgen, Gotl. 22/11 39 Visby3/5 60 Visby
8/3Ericsson, Ingemar, Värml. 24/11 39 Göteborg4/5 60 Karlstad
10/3Forsell, Hans, Vg19/3 40 Solna8/5 59 Mariestad
21/3Olsson, Bengt, Norrl.29/3 41, Lits, Jmtl län25/4 60 Östersund
23/3Alvin, Lennart, Ög9/3 41 Linköping6/5 61 Motala

  

1 Jur. kand. ex. 4/6 62

2 Fil. kand. ex. 1/4 52 —Jur. kand. ex. 16/9 57 — Jur. lic. ex. 8/6 60

3 Jur. kand. ex. 26/5 59

 

dagNamn, nationfödelsedag och -ortstudentex.
23/3Holmström, Mats, Norrl.8/7 38 Sundsvall2/5 59 Viggbyholm
25/3Hagstedt, Jan Anders, Norrl.5/7 42 Sundsvall3/5 62 Sundsvall
25/3Nilsson, Lennart, Värml.26/3 37 Kristinehamn3/5 58 Viggbyholm
30/3Moliis, Bertil, Norrl.20/6 38 Härnösand20/5 57 Härnösand
4/4Dahlbeck, Måns, St.5/4 39 Sthm27/4 59 Djursholm
13/4Leman, Britt-Louise, f. Bärnheim, V-D8/8 39 Trelleborg12/5 59 Köping
13/4Borgenstierna, Carl, Värml.21/3 39 Sthm28/4 58 Karlstad
19/4Linqvist, Elisabeth, f. Rogberg, St.23/4 41 Sthm13/5 60 Sthm
29/4Häggbom, Sune, Norrl.27/9 40 Östersund29/4 60 Sollefteå
29/4Wallman, Carl Göran, S-N2/8 30 Che-Fu, Kina2/5 58 Södertälje
29/4Oldfelt, Carin, St.10/12 40 Solna27/4 60 Linköping
6/5Ander, Peter, Värml.18/10 40 Karlstad11/5 59 Karlstad
16/5Hahne, Ulf, Värml.23/9 40 Karlskkoga14/5 60 Karlskoga
27/5Almquist, Urban, Ög16/12 41 Kisa2/5 61 Linköping
27/5Pripp, Nina, Gbg.10/6 42 Göteborg27/4 60 Uppsala
2/6Enander, Bengt, Norrl.22/3 38 Anundsjö3/5 58 Sollefteå
6/6Åberg, Sven, S-N6/4 40 New York9/5 60 Saltsjöbaden
6/6Ljung, Bengt, Uppl.3/1 27 Uppsala10/5 48 Uppsala
17/6Essén, Erik4, S-N4/8 39 Pernitz, Österrike7/5 58 Enskede
20/6Sjöström, Inga-Lill, V-D3/11 41 Sala8/5 61 Sala
22/6Wahlin, Lars Göran, S-N3/6 41 Eskilstuna7/5 60 Eskilstuna
27/6Grönlund, Bo, S-N3/11 35 Västerås8/5 54 Örebro
27/6Stenudd, Bengt, Norrl.3/12 40 Seskarö, Norrbott. län30/4 60 Kiruna
29/6Ljungman, Harald, St.8/7 42 Solna24/4 61 Djursholm
29/6Nyberg, Hans, Norrl.9/11 41 Sundsvall11/5 60 Sundsvall
 Lunds universitet  
24/1Lindau, Bengt, Mlm15/3 40 Malmö30/4 59 Malmö
25/1Johansson, Sven, Bl29/11 38 Karlskrona14/5  57 Karlskrona
25/1Svensson, Lars, Vg21/12 40 Lidköping26/4 60 Skara
27/1Elmin, Bo, Hld4/6 39 Mörbylånga3/5 60 Halmstad
1/2Sjögren, Tor, Gb10/11 40 Göteborg30/4 59 Göteborg
1/2Palmqvist, Ulf, Gb27/5 39 Tranemo9/5 59 Lundsberg
1/2Bengtsson, Hans Olof, Vg6/5 40 Trollhättan6/5 60 Trollhättan
15/2Hansson, Hunnar, Hb13/4 31 Eslöv12/5 51 Eslöv
15/2Wiegert, Bo, Hb12/12 39 Hälsningborg7/5 58 Hälsingborg
21/2Guldstrand, Liisa, Gb20/7 41 Sodankylä6/5 59 Lidköping
21/2Elmros, Birgit, Hb21/1 37 Hälsingborg 
21/2Josefsson, Ingemar, Vg1/1 41 Lysekil7/5 60 Trollhättan
21/2Nilsson, Tommy, Gb28/9 40 Göteborg29/4 59 Göteborg
7/3Wikstrand, Gerdt, Gb30/11 38 Göteborg27/4 59 Göteborg
11/3Johansson, Maj-Britt, Sm9/5 27 Växjö 29/5 47 Växjö
14/3Jemsby, Ulf, Vrml.16/3 41 Lindesberg10/5 60 Örebro
17/3Pokorny, Jan, Gb17/3 32 Göteborg6/5 50 Göteborg
25/3Hagensgård, Christer, Vrml.27/8 41 Fryksände10/5 60 Filipstad
30/3Svensson, Ove, Klm.22/5 39 Kalmar59 Kalmar
5/4Forssberg, Göran, Sm16/9 42 Jönköping9/5 61 Jönköping
19/4Seebass, Björn, Kr7/8 39 Tübingen11/5 59 Älmhult
25/4Hammar, Lars, Mlm.4/5 39 Malmö12/5 58 Malmö
25/4Skoglundh, Bo, Gb.2/2 37 Göteborg12/12 59 Viggbyholm
26/4Gnosspelius, Göran, Gb.22/1 38 Göteborg4/4 57 Göteborg
27/4Westin, Carin, Gb.6/2 42 Uddevalla9/5 60 Uddevalla
29/4Bengtsson, Hans, Gb.9/9 41 Uddevalla9/5 60 Uddevalla
29/4Green, Claes-Henrik, Gb1/3 37 Göteborg6/5 59 Göteborg
9/5Wingårdh, Axel, Hb.20/4 31 Riga20/5 50 Hälsingborg

 

 

Fil. ämb. ex. 7/7 62

 

 

DAGNamn, nationfödelsedag och -ortstudentex.
9/5Ganslandt, Thomas, Vrml.29/5 41 Malmö2/5 61 Sigtuna
10/5Inger, Björn, Hb.27/9 42 Trosa6/5 61 Hälsingborg
10/5Månsson, Björn, Hb.2/5 39 Båstad8/5 59 Ängelholm
24/5Tunhammar, Eva, Mlm.25/8 41 Sthm13/5 60 Malmö
24/5Rise, Göran, Vg.29/12 40 Mariestad16/5 57 Mariestad
24/5Arne, Britt-Marie, Vrml.25/5 40 Örebro12/5 60 Örebro
24/5Samuelsson, Folke, Vg. 7/3 38 Göteborg16/5 57 Mariestad
25/5Jernryd, Sven, Ld.8/2 42 Lund3/5 61 Lund
25/5Arrhén, Nils Olof, Gb.29/7 40 Solna4/5 59 Uddevalla
31/5Ikander, Anders, Ld.17/10 40 Malmö27/4 60 Malmö
31/5Sörensen, Börje, Gb.24/6 42 Göteborg26/4 61 Göteborg
31/5Stohlander, Bo, Vg.11/9 36 Lidköping17/5 57 Skara
1/6Ahlquist, Anders, Gb.18/1 40 Göteborg30/4 58 Göteborg
1/6Wrele, Jarl, Sm.21/5 38 Växjö29/4 58 Växjö
6/6Olsson, Bengt, Hld.13/1 41 Halmstad3/5 60 Halmstad
7/6Melin, Margareta, Gb.23/1 39 Göteborg9/5 60 Göteborg
7/6Hansson, Bo, Gb.2/5 40 Falköping28/4 61 Göteborg
9/6Riese, Tom, Hb.2/8 40 Sthm6/5 60 Hälsingborg
10/6Alvå, Jan, Ld.15/8 41 Halmstad25/4 60 Malmö
15/6Wallgren, Ulf, Gb.28/10 39 Göteborg29/4 59 Göteborg
15/6Grimlund-Søbirk, Britte, Hld.17/8 41 Lund15/5 59 Malmö
15/6Kjellander, Viveka, Kr. 23/11 39 Lund5/5 59 Hässleholm
15/6Palmqvist, Tommy, Gb.31/10 40 Göteborg30/4 60 Göteborg
17/6Joheman, Ove, Gb.5/10 40 Göteborg30/4 59 Göteborg
17/6Sandberg, Stellan, Hb.7/3 42 Hälsingborg6/5 61 Hälsingborg
22/6Björck, Anders, Ld.8/3 37 Lund14/12 57 Lund
22/6Munch, Johan, Mlm.7/2 43 Malmö29/4 61 Malmö
 Stockholms universitet  
15/1Damgren, Fredrik1/10 38 Sthm4/5 57 Sthm
20/1Ahlén, Per24/12 38 Bromma10/5 39 Sthm
20/1Hall, Lars-Olof24/7 38 Sthm59 Sthm
24/1Willner, Mats7/7 39 Falun58 Falun
25/1af Jochnick, Robert19/3 40 Danderyd7/5 60 Sthm
27/1Melin, Torgil30/6 39 Lund11/5 59 Kalmar
11/2Seth, Staffan16/1 41 Solna27/4 60 Sthm
12/2Andersson, Inge8/6 34 Umeå11/5 56 Viggbyholm
12/2Fürth, Lars Erik31/7 38 Sthm9/5 58 Lidingö
24/2Brogren, Ola30/3 38 Sthm9/5 60 Sthm
24/2Rosenholm, Uno6/8 32 Sthm7/5 54 Sthm
24/2Wahlbom, Eyvor28/4 21 Sthm20/5 40 Sthm
25/2Öhrström, Hann-Marie30/7 40 Norrköping11/5 60 Saltsjöbaden
28/2Lang, Hans Christer19/12 39 Sthm2/5 58 Sthm
4/3Flod, Jan15/6 35 Hultsfred12/6 64 Sthm
4/3Kullberg, Karl Åke11/5 39 Sthm11/5 60 Saltsjöbaden
5/3Grivenfeldt, Per6/7 36 Flen14/12 57 Lund
5/3Heino, Martti23/9 39 Tammerfors30/4 58 Linköping
9/3Almer, Lars18/4 39 Saltsjöbaden2/5 59 Sthm
21/3Rennerfelt, Bertel12/2 42 Sthm26/4 60 Sthm
22/3Duhs, Staffan2/12 40 Sthm59 Sthm
30/3Löfroth, Eva29/1 42 Sthm9/5 61 Lidingö
30/3Rydell, Lars24/11 43 Sthm62 Sthm
1/4Ronne, Kjell27/10 39 Göteborg27/4 59 Sthm
1/4Thorsell, Eva f. Lindström15/12 37 Södertälje59 Södertälje
6/4Helander, Bo26/3 43 Solna19/12 60 Sthm
6/4Ifvarsson, Carl-Anders7/11 39 Sthm8/5 58 Lidingö
16/4Ekelund, Tom7/12 37 Sthm11/5 59 Lidingö
16/4Nydell, Folke22/5 34 Sthm20/5 54 Sthm
16/4Schering, Per9/7 39 Sthm27/4 60 Sthm
18/4Lundqvist, Dag22/4 40 Sthm28/4 59 Djursholm
23/4Lyckeberg, Nils30/5 38 Lidingö59 Sthm

 

 

 

dagnamn, nationfödelsedag och -ortstudentex.
25/4Berg, Marie-Louise9/2 41 Karlskrona9/5 59 Karlskrona
30/4Essén, Claes17/5 41 Sthm27/4 60 Sthm
30/4 Quist, Gunilla,f. Norrman29/10 38 Sthm6/5 57 Djursholm
7/5Bergman, Mats3/1 40 Sthm26/4 60 Sthm
7/5Lindholm, Magnus4/9 39 Malmö5/5 59 Sthm
13/5Björnberg, Lars R25/12 40 Karlskoga2/5 61 Linköping
26/5Ackermark, Sixten1/3 28 Hasslöv31/5 47 Sthm
26/5Königson, Lennart22/6 43 Bromma18/4 62 Göteborg
26/5Wels, Börje14/11 36 Sthm2/5 57 Sthm
27/5Telerud, Gunnar16/8 40 Sthm2/5 59 Sthm
27/5Östberg, Hans29/12 38 Sthm2/5 59 Sthm
31/5Handmark, Olov5/6 26 Brunflo 
1/6Ström, Jan8/4 38 Malmö13/5 60 Sthm
3/6Roth, Bertil16/1 44 Sthm23/4 62 Sthm
3/6Sandgren, Jörgen5/11 41 Söderhamn61 Sthm
3/6Warnander, Claes7/6 43 Sthm62 Danderyd
4/6Askergren, Jonas10/12 38 Göteborg9/5 59 Saltsjöbaden
8/6Norling, Sven3/12 39 Örebro29/4 60 Hallsberg
9/6von Hofsten, Synnöve12/6 41 Göteborg61 Sthm
11/6Strömberg, Gösta28/12 37 Lund24/11 61 Falköping
11/6Widlund, Jan21/10 41 Gävle27/4 61 Sandviken
14/6Baekkevold, Arne29/9 29 Sthm30/4 58 Sthm
14/6Hasselrot, Erik14/2 41 Solna26/4 60 Sthm
14/6Nordberg, Ingemar7/1 41 Sthm30/4 60 Sthm
14/6Steen, Sverker25/2 35 Örnsköldsvik8/5 56 Örnsköldsvik
16/6Boholm, Per5/6 41 Sthm27/4 59 Sthm
16/6Holm, Birgitta, f. Strömberg3/11 41 Sthm5/5 60 Västerås
21/6Dalhammar, Bengt7/5 39 Ludvika29/4 60 Lidingö
27/6Carlström, Lage17/11 40 Sthm26/4 60 Sthm
27/6Håkansson-Hahn, Birgitta15/4 41 Sthm5/5 61 Solna
28/6Ager, Erik9/9 40 Kristianstad9/5 60 Bromma
28/6Toll, Mats3/6 42 Sthm26/4 61 Sthm
28/6Öhrström, Knut3/2 43 Sthm8/5 61 Sthm
29/6Appelstofft, Ulf10/10 37 Sthm6/5 58 Sigtuna
29/6Berg, Ulf25/9 39 Sthm15/5 59 Sthm
29/6Bergström, Lars17/8 34 Gävle10/7 62 Sthm
29/6Berzins, Kaspars18/4 40 Riga26/4 60 Sthm
29/6Dahlbeck, Hans28/7 41 Solna8/5 61 Norrköping
29/6Lundstedt, Barbro31/3 43 Sthm24/4 61 Sthm
29/6Lundvall, Lüüli, f. Paltre30/7 39 Estland21/5 57 Sthm
29/6Rüger, Ingo26/11 38 Tyskland5/5 60 Norrköping
29/6Snellman, Björn B:son27/9 37 Sthm11/5 59 Sthm
30/6Wennberg, Suzanne20/2 44 Sthm8/5 62 Sthm
30/6Widegren, Bo5/7 39 Kalmar3/5 58 Södertälje
 Juridisk samhällsvetenskapli examen  
 Stockholms universitet  
4/3Svedberg, Krister25/1 39 Sthm28/4 58 Sthm
 Distriktsåklagarexamen  
 Stockholms universitet  
23/6Ågren, Lars4/4 41 Kristianstad 29/4 61 Kristianstad
27/6Hammer, Staffan4/12 39 Motala3/5 60 Motala
27/6Svensson, Ingemar31/12 40 Oskarshamn5/9 60 Oskarshamn
27/6Wall, Ulf3/6 40 Värnamo27/4 60 Sthm
27/6Wixner, Dag2/4 41 Sthm6/5 61 Bollnäs
27/6Wårdell, Folke30/12 41 Eksjö7/2 64 Eksjö

 

 

Trycklov 30/9 1966