Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Utg. av Nämnden för svensk språkvård under red. av Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. Sthm 1966. Svenska Bokförlaget/Norstedts. XII + 891 s. Inb. kr. 36,00.

 

Heter det bild av eller bild på? Fotografi av eller på? Definition av eller på?Kan man skriva bland befolkningen, bland lärarkåren? Heter det skydda för eller skydda mot eller skydda från? Skall det heta låta höra av sig eller räcker det med höra av sig? När passar och och när passar samt?
    Sådana frågor vållar begynnande författare huvudbry. Även erfarnare skribenter stannar stundom i tvekan inför valet mellan konkurrerande uttrycksmöjligheter. Somliga älskar friheten och skriver gladeligen efter gehör, andra, mer noggranna, litar varken på eget öra eller på andras föredömen. Vad de önskar, det är i själva verket ett normerande verk att slå upp i, en ordbok som ger konstruktion och fraseologi på samma sätt som Svenska akademiens ordlista reglerar stavning och böjning.
    Med »Svensk handordbok» har nu omsider kommit en sådan stilistisk hjälpreda. Där får den tvekande och villrådige korta och klara besked. Det heter bild av, ej på, fotografi av, ej på, definition påav kan naturligtvis tänkas, men det ger definition en annan, mera verbal betydelse. Det heter många bland lärarna men ej bland lärarkåren. Det heter skydda för eller mot kölden men icke från kölden — i dessa dagar en konstruktion på högsta modet. Det heter han hördes inte av eller han lät inte höra av sig, icke han hörde inte av sig.
    Om och sägs bl. a.: »Satser och satsdelar som icke är likställda för tanken bör icke förknippas med och». Om samt: »skriftspråkligt, i synnerhet anknytande ett logiskt icke fullt likställt tankeled Nordöstra Götaland samt Gotland; samordnande två likställda av och sammanhållna ordgrupper Hjärtats rum är högra och vänstra kammaren samt högra och vänstra förmaket». Kortare och klarare kan det knappast sägas.

 

Litteraturnotiser 689    Språkproven är representativa för nutida svenskt riksspråk. Varningarna vänder sig icke minst mot modeartade avvikelser och slang av skilda slag. Tonen är blid. Om han åker till England i morgon sägs endast »hellre reser».
    Det blir intressant att se om och i vad mån den nya handordbokens försök att styra språkutvecklingen kommer att ha framgång.

E. W.