Kongress för medicin och juridik. Den första världskongressen i »droit médical» äger rum i Gent 21—24 aug. 1967. Närmare upplysningar lämnas av Belgian Organizing Centre, Congress Bureau, 15, Bd. de l'Empereur, Bruxelles 1.

A. K.

 

Internationell kurs i kriminologi. Den 17:e internationella kursen i kriminologi hålls i Montreal 20 aug.—4 sept. 1967. Kursen är inriktad på tre huvudämnen: 1. The criminal personality and rehabilitation. 2. The administration of justice. 3. The prevention of criminality. Anmälningstiden utgår 1 juni. Närmare upplysningar lämnas av professor Denis Szabo, University of Montreal, P. O. Box 6128, Montreal.

A. K.

 

Diplomatisk sjörättskonferens äger rum i Bryssel 16—28 maj 1967. Vid konferensen skall följande ämnen behandlas. 1. Revision av art. 14 i 1910 års bärgningskonvention. 2. CMI:s konventionsförslag ang. passagerares bagage. 3. Visbyreglerna. 4. CMI:s konventionsförslag ang. fartyg under byggnad. 5. CMI:s konventionsförslag ang. sjöpanträtt och fartygsinteckning.

A. K.

 

World Peace Through Law håller 9—14 juli 1967 en konferens i Geneve, i vilken alla jurister och juris studerande är inbjudna att delta. Programmet upptar diskussioner över en rad frågor inom organisationens intresseområde (se SvJT 1963 s. 228 och 1965 s. 603). Anmälningsavgiften är 43 schw. fr. Anmälningsblanketter och närmare upplysningar lämnas av World Peace Through Law Center, 75 rue de Lyon, Geneve. 

A. K.