320 PersonalnotiserInrikesdepartementet. K. M:t har 3 mars 1967 förordnat kanslirådet i dep:t Göran Waldau till dep.råd, dep. sekr. i dep:t Hans Bergström att t. o. m. d. 31 dec. 1967 inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst och dep.sekr. i finansdep:t Ragnar Sohlman till kansliråd.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 mars 1967 utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Herner till rev.sekr.;
    7 april 1967 förordnat rådm. i rr i Umeå Sture Hedberg att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har 31 mars 1967 till ass. förordnat i Svea hovr. fisk.na Stig Brink, Lars Tottie, Ann-Mari Tengström och Kai Krön, i Göta hovr.fisk. Bertil Werner, i hovr. för Nedre Norrl. fisk.na Olof Bremberg och Jan Olof Arnberg samt i hovr. för Övre Norrl. fisk. Björn Morsing.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    3 mars 1967 utnämnt t. f. häradshövd. i Njudungs dga, rev.sekr. Age Frennberg till tingsdom. i Tveta, Vista och Mo dga;
    17 mars 1967 utnämnt hovrättsr. i hovr. över Skåne och Blekinge Karl Larsson till häradshövd. i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands dga fr. o. m.d. 1 maj 1967;
    s. d. förordnat tingsdom. i Västerbergslags dga Jan Dufwa att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Norra Roslags dga och 31 mars 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Peter Grünler att fortf. t. v. inneha långtidsvik. på Dufwas tingsdom.tjänst.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    3 mars 1967 utnämnt e. rådm. i rr i Norrköping Georg Danckwardt till rådm. i rr och förordnat ass. i rr Anders Meurling till e. rådm. i rr;
    10 mars 1967 förflyttat och förordnat häradshövd. i Torna och Bara dga Evert Persson att vara borgm. i rr i Lund fr. o. m. d. 1 aug. 1967;
    s. d. förordnat rådm.n i Sthms rr Åke Asp, Erik Björkman, Gunnar Linnander och Hans Engfeldt till ordf. på femte, sjätte, sjunde resp. femtonde avdeln. i rr, Linnander t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1968 och de övriga fr. o. m. d. 1 juli 1967 t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1968;
    17 mars 1967 förordnat ass. i rr i Malmö Åke Lerenius att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr;
    31 mars 1967 dels utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr Lennart Carnemo till rådm. i rr dels förordnat ass. i rr Bengt Eksell till e. rådm. i rr och ass. i rr Sven Ordqvist att t. v. t. o. m. d. 30 juni 1968 i rr bestrida göromål som ank.på rådm.;
    7 april 1967 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrl. Gösta Boysen att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Umeå så länge rådm. i rr Sture Hedberg bestrider göromål som ank. på rev.sekr.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    31 mars 1967 förordnat rev.sekr. Christer Wibling att t. v. i Österbygdens vd bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdom.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Sture Almerud och t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Sven Bolte att i Västerbygdens vd bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdom., Almerud t. o. m. d. 31 dec. 1967 och Bolte t. o. m. d. 30 juni 1968.

 

Universiteten. K. M:t har 10 mars 1967 utnämnt docenten vid universitetet i Lund Gunnar Bramstång till preceptor i offentlig rätt vid universitetet.

 

Statens pris- och kartellnämnd. K. M:t har 9 mars 1967 med motsv. entledigande av borgm. Björn Widegren förordnat ordf. och chefen för utlänningskomm., hovrättsr. Ingvar Jönsson till v. ordf. i stn för nämnden t. o. m. utg. av dec. 1968.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 10 mars 1967 antagits Tom Peyron, Hälsingborg, Ragnar Svanfeldt, Lidköping, och Hans Liljeson, Sthm.

 

 

Trycklov 21/4 1967