Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre höll den 9—12 maj 1967 sin fjärde kongress i Madrid med närmare 150 deltagare från 20-talet länder i Europa och Amerika. Svensk deltagare var byråchefen Thorsten Cars. Ämnen för förhandlingarna var de militära brotten, utlämning för sådana brott, militär kriminologi, militär rättskipning vid internationellt sammansatta förband under 1600- och 1700-talen samt användning av militärflygplan i sjukvårdstjänst. För de två första ämnena hade på grundval av nationella rapporter utarbetats generalrapporter. Nästa kongress kommer att hållas i Dublin 1970.

T. C.