Notiser 395Värmlands läns juristförening har under år 1966 hållit tre sammankomster. D. 11 mars gästades föreningen av hovrättspresidenten Maths Heuman, som höll en studie över »Macbeth, ett kriminalpsykologiskt drama». I samband med årsmötet d. 10 juni talade prof. Nils Christie, Oslo, om »Fængselsamhellet». Vid höstsammanträdet d. 25 nov. behandlade hovrättsassessor Magnus Sjöberg, Sthm, framlagt lagförslag om rättspsykiatrisk undersökning, varefter överläkaren Ingmar Eklöf vid statens rättspykiatriska undersökningsstation i Örebro gav rättspsykiaterns syn på vissa frågor i samband med redogörelsen för förslaget.
    Styrelsen har utgjorts av adv. Ellinor Carleman-Beörecz, ordf., länsåkl. Olle Vagnstad, v. ordf., taxeringsint. Bengt Westman, sekr., häradshövdingen Gustaf Persson och adv. Folke Sahlman. — Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Västmanlands juristförening har under år 1966 sammanträtt tre gånger. D. 15 febr. gästades föreningen av doc. Dag Helmers från Sveriges Industriförbund, som höll föredrag över ämnet »Den nya aktievinstbeskattningen». NO Åke Sundquist föreläste d. 12 maj över ämnet »Aktuella konkurrensbegränsningsfrågor» och vid årsmötet d. 2 nov. höll departementsrådet Axel Wallén ett föredrag om den kommande lagstiftningen om företagsinteckning.
    Styrelsen har under året utgjorts av dir. Sten Siljeström, ordf., rådmannen Erik Ahnlund, v. ordf., länsass. Magnus Forsberg, skattm., taxeringsinsp. Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Dag Edlund, sekr., samt polisintendenten Lennart Terrvik och jur. kand. Sten Olinder. Den nya styrelsen utgörs av rådmannen Erik Ahnlund, ordf., polismästaren Harald Ehrling, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., taxeringsinsp. Margrethe Schöldberg, klubbm., jur. kand. Sten Olinder, sekr., samt polisintendenten Lennart Terrvik och stadsnotarien Åke Boman.

 

Västernorrlands juristklubb har under år 1966 hållit två sammanträden, dels d. 6 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 2 dec. i Sundsvall. Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar häradshövd. Lars Ålund över ämnet »Som domare i Etiopien». Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av prof. Ivar Agge över ämnet »Lagstiftning och rättssäkerhet».
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström samt hovrättsfiskalen Håkan Winberg, sekr., kassaförv. och klubbm. — Klubben har 109 medlemmar.

 

Östersunds juristklubb har under år 1966 hållit årssammanträde d. 21 april. Vid sammanträdet talade assessor Agge Gustavsson över ämnet »Praktiska frågor i expropriationsjuridiken».
    Föreningens styrelse utgörs av landshövdingen Anders Tottie, ordf., häradshövdingen Thord Melin, v. ordf., adv. Leif-Arne Lindén, sekr. och kassaförv., samt vattenrättsdomaren Olov Lindhagen och drätseldir. Harry Rydquist, suppl. Klubbmästare är adv. Bengt Selander. — Klubben har 84 medlemmar.

 

Västerbottens juristförening har under 1966 haft sex sammanträden. D. 18 febr. diskuterade medlemmarna olika juristyrken efter inledningsanföranden av landssekr. L. Lindblad, häradshövdingen G. Hammarström, distriktsåkl. S. Ljunggren, polismästaren F. Gerhardsson och adv. L. Kaiding. D. 29 marstalade red. Matts Balgård över ämnet »Pressen och handlingars offentlighet». I samband med årsmötet d. 11 maj talade prof. vid handelshögskolan i Hel-

 

396 Notisersingfors Nils Meinander om »Finland — ett politiskt särfall i Europa». D. 22 sept. talade prof. Alvar Nelson över ämnet »Brott efter 60 år» och d. 24 okt. kåserade prof. Hugo Hegeland om »Den omoraliska spekulationen». Vid årets sista sammanträde d. 14 dec. besågs det nybyggda polishuset i Umeå.
    Föreningens styrelse utgöres av pres. Karl Sidenbladh, ordf., vattenrättsdomaren Eric G. Skoglar, v. ordf., länsåkl. Lars G. Andersson, sekr., bankdir. Holger Clarkson, skattm., jur. kand. Gunnar Admund, klubbm., samt hovrättsfiskalen Gunnar Arfwidson. — Föreningen har omkring 90 medlemmar.