Meritvärderingen av jur. lic. examen. Hovrättspresidenterna har anslutit sig till vissa inom justitiedepartementet utarbetade riktlinjer rörande meritvärderingen av jur. lic. examen. Enligt domsagostadgan får sådan examen tillgodoräknas till en tid av 6 månader när det gäller att få bevis om tingsutbildning. Jur. lic. kan alltså börja i hovrätt 6 månader tidigare än andra aspiranter. Riktlinjerna innebär att den som har avlagt jur. lic. examen innan han börjar i hovrätt skall beredas adjunktion i hovrätten cirka ett år tidigare än sina jämnåriga fiskalskolleger. Härav följer att han i regel också kan bli assessor ungefär ett år före dem. Motsvarande förtur skall tillgodoräknas vid inplacering i turordning för revisionssekreterartjänstgöring men inte för fortsatt befordran på domarbanan.  

A. K.

 

Carl Gustaf (Gösta) Bergman avled 16 okt. 1966. Han var född i Björkfors, Norrbottens län, 2 april 1891, avlade stud.ex. 1910 och jur.kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kalix. Han blev led. i samfundet 1946.

 

Torsten Vilhelm Setterberg avled 24 okt. 1966. Han var född i Askersund 15 mars 1880, avlade mogenhetsex. 1899 och jur.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1909 och var dess ordf. 1940—41.

 

Carl Erik Täcklind avled 23 jan. 1967. Han var född i Alingsås 23 aug. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Lund 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1936 och hovrättsråd 1941. Han blev 1952 häradshövding i Kinnefjärdings, Kinne och Kållandsdomsaga.

 

Carl-Edvard Sundström avled 24 jan. 1967. Han var född i Eskilstuna 31 okt. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Uppsala 1928. Han tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1938 och rådman 1953.

 

August Karl Gösta Ohlsson avled 28 jan. 1967. Han var född i Söderhamn 16 okt. 1889, avlade stud.ex. 1908 och jur.kand.ex. i Uppsala 1915. Efter 

 

Notiser 583tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Lindesberg. Han blev led. i samfundet 1942.