Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1967 utnämnt hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Carl-Ivar Lefwander till häradshövding i Askims och Mölndals dga fr. o. m. 1 okt. 1967;
    s. d. förordnat rev.sekr. Bert Göransson att inneha långtidsvik. på häradshövd. tjänsten i Sevede och Tunaläns dga fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrl. Gustav Malmer att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Torna och Bara dga fr. o. m. 1 aug. 1967;
    s. d. förordnat rev.sekr. Göran Herner att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Sollentuna och Färentuna dga fr. o. m. 1 aug. t. o. m. 31 dec. 1967;
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Krister Theorin att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Nyköpings dga t. o. m. 31 dec. 1967;
    20 juli 1967 förordnat rev.sekr. Per-Arnold Åström och ass. i Svea hovr. Bo Sederblad att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Solna dga t. o. m. 31 dec. 1967;
    26 juli 1967 utnämnt fisk. i hovr. för Övre Norrl. Jan Ohlsson till tingsdom. i Västerbottens v. dga fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Lars Hedberg att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Skövde dga fr. o. m. 1 sept. 1967;
    10 aug. 1967 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Claes Theorin att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Mellansysslets dga fr. o. m. 1 sept. 1967;
    25 aug. 1967 utnämnt ass. i rr i Malmö Lennart Sjövall till tingsdom. i Oxie och Skytts dga fr. o. m. 1 sept. 1967.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 juni 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Jan-Mårten Erfors att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Västerås;
    30 juni 1967 utnämnt rättschefen i statsrådsberedn., hovrättsr. i Göta hovr. Georg Ericsson till borgm. i Sthms rr fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. utnämnt hovrättsr. i Svea hovr. Gösta Sandell till borgm. i rr i Linköping;
    s. d. förordnat ass. i Sthms rr Fredrik Boström och Inga-Britt Karlsson att vara e. rådm. i rr;
    s. d. utnämnt bitr. häradshövd. i Torneå dga Jan Lindström till rådm. irr i Luleå fr. o. m. 1 aug. 1967;
    26 juli 1967 förordnat ass. i rr i Norrköping Helge Olsson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr fr. o. m. 1 aug. 1967;
    25 aug. 1967 utnämnt e. rådm. i Sthms rr, rev.sekr. Gunnar Grönvall till rådm. i rr fr. o. m. 1 sept. 1967 och förordnat ass. i rr Gunnel Lännergren att vara e. rådm. i rr fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat rådm. i Sthms rr Bengt Rönnqvist att vara ordf. på rr:ns nionde avd. t. o. m. 31 dec. 1968;
    s. d. förordnat rådm. i rr i Malmö Per Bergdahl att vara ordf. på rr:ns andra avd. fr. o. m. 1 sept. 1967 t. o. m. 31 dec. 1969;
    s. d. förordnat ass. i rr i Hälsingborg Olov Strömberg att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr fr. o. m. 1 sept. 1967.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 15 juni 1967 förordnat hovrättsr. i Sveahovr. Lars-Erik Tillinger att t. o. m. 1970, tillika med professorerna Ivar Agge och Hans Thornstedt, vara ers. för justitierådet Carl Holmberg i dennes egenskap av led. i nämnden.