588 PersonalnotiserÅklagarväsendet. K. M:t har 30 juni 1967 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthms åkl.dt, tf. byråchefen hos riksåkl. Berndt-Erik Berndtsson till överåkl. vid åkl.mynd.

 

Patent- och registreringsverket. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat exp.chefen/rättschefen i handelsdep:t, hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Göran Borggård till gen.dir. och chef för verket under tiden 1 aug. 1967—31 juli 1973.

 

Näringsfrihetsrådet. K. M:t har 30 juni 1967, med motsv. entledigande av justitierådet Lennart Fredlund, förordnat rättschefen i ecklesiastikdep:t, hovrättsr. i Svea hovr. Torsten Löwbeer till ers. för viss led. i rådet.

 

Statens avtalsverk. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat avtalsjuristen, ass. i hovr. för Övre Norrl. Georg Normark till adm.dir. i verket fr. o. m. 1 sept. 1967.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 16 juni 1967 Karin Wedrup, Norrköping, och Olof Grute, Stockholm, samt 1 september 1967 Morton Andreasson, Claes Beyer, Bertil Edqvist och Jan Forssberg, Göteborg, Göran Linders, Hälsingborg, Stig Källström, Katrineholm, Kjell Muschött, Sala, Bo Widstrand, Skellefteå, Curt Norén och Sven H. Sandberg, Stockholm, Gunnar Admund, Umeå, samt Åke Frenander, Värnamo.

 

Juridiska examina första halvåret 1967

 

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

25/5 Lodin, Sven-Olof, S-N1 8/8 36 Stockholm 2/5 55 Hälsingborg

25/5 Elwin, Göran, Skånel.2 10/2 40 Eskilstuna 30/4 58 Uppsala

 

Lunds universitet

6/6 Lihné, Nils Börje, Mlm 23/3 23 Simrishamn 11/6 41 Malmö

 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

10/1 Andersson, Lars-Olof, Norrl 13/5 43 Sundsvall 24/4 61 Östersund

11/1 Franzon, Harald, S-N 2/10 39 Viby, Örebro l. 8/5 59 Mariestad

11/1 Olding, Per, Ög 23/9 40 Linköping 30/4 59 Linköping

27/1 Lindström, Gunilla, f. Auclair, G-H 12/10 40 Gävle 4/5 60 Gävle

3/2 Håstad, Torgny, Uppl 28/12 43 Stockholm 17/4 62 Uppsala

15/2 Herrlin, Ruth, f. Lindgren, Norrl 4/12 41 Ludvika 26/4 62 Västerås

15/2 Herrlin, Klas, Uppl. 12/7 41 Landskrona 6/5 61 Uppsala

20/2 Neil, Margareta, G-H 26/7 42 Hälsingborg 30/4 62 Gävle

22/2 Zetterberg, Bengt, Norrl. 15/2 14 Stockholm 19/5 36 Malmö

24/2 Lundgren, Lars, Ög. 31/7 41 Norrköping 5/5 60 Norrköping

28/2 Gustafsson, Lars, Norrl. 22/6 38 Överluleå 2/5 59 Luleå

1/3 Sandbladh, Christer, Smål. 9/10 42 Växjö 28/4 61 Oskarshamn

7/3 Stahre, Tomas, V-D 19/1 44 S:t Ilians f., 28/4 62 VästeråsVästmanl. 1.

9/3 Moberg, Rolf, Uppl 6/12 39 Uppsala 6/5 58 Sigtuna

13/3 Berg, Lars-Christer, St. 4/6 40 Trelleborg 2/5 61 Stockholm

13/3 Holmberg, Anders, Vg. 6/10 36 Lidköping 21/5 57 Lidköping

13/3 Tavemark, Rune, Skånel. 25/10 35 Övertorneå 5/5 55 Haparanda

14/3 Minnbergh, Håkan, Smål. 16/2 37 Uppsala 25/5 60 Gävle3

17/3 Mälstad, Göran, St. 15/12 39 Uppsala 12/5 60 Stockholm

 

 

1 Jur. kand. ex. Uppsala 30/5 62.

2 Jur. kand. ex. Uppsala 29/5 62.

3 Gymnasieingenjörsexamen.

 

Personalnotiser 589Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

 

5/4 Wingselius, Åke, V-D 4/11 40 Solna 27/4 59 Västerås

6/4 Mohlin, Bertil, Ncrrl. 23/8 41 Härnösand 6/5 61 Kramfors

11/4 Lindblom, Staffan, Norrl 7/12 40 Edefcrs, 7/5 60 Boden Norrb. 1.

11/4 Ljung, Bengta, f. Johnsson, St. 21/6 39 Stockholm 9/6 59 Stockholm

14/4 Westin, Gunnar, Norrl. 1/7 25 Skön 11/5 45 Sundsvall

21/4 Reimers, Olof, Norrl. 6/11 41 Sundsvall 29/4 61 Sundsvall

11/5 Ahlsson, Rolf, Uppl. 17/5 42 Linköping 30/4 62 Uppsala

17/5 Jonsson, Barbro, f. Hegrelius, G-H 27/2 43 Gävle 26/4 62 Gävle

13/5 Bäck, Jan, V-D 17/4 37 Hedemora 10/5 57 Hedemora

25/5 Kihlgren, Gunnar, Värml 16/6 41 Göteborg 24/4 61 Karlstad

25/5 Ericsson, Birgitta, Värml 27/4 43 Göteborg 30/4 62 Karlstad

25/5 Fernquist, Dan, Värml. 14/7 42 Karlstad 24/4 61 Karlstad

30/9 Bergman, Lars, St. 25/9 40 Bjursås 6/5 61 Mora

2/6 Lidman-Ling, Margaretha, V-D 16/8 41 Falun 9/5 61 Falun

9/6 Thorson, Bruno, Vg. 6/7 41 Lidköping 13/5 61 Lidköping

12/6 Ahlmark, Olle, Ög. 27/8 41 Avesta 9/5 61 Lidingö

12/6 Gustavsson, Leif, Värml. 13/3 39 Bro, Värml. l. 11/5 59 Karlstad

21/6 Björling, Göran, Uppl. 2/6 42 Lund 25/5 61 Uppsala

21/6 Hamilton, Jan, Vg. 18/8 36 Husaby, 5/5 58 Lidköping Skarab. l.

30/6 Lindgren, Karl-Gustaf, Norrl. 15/3 40 Örnsköldsvik 3/5 60 Örnsköldsvik

30/6 Matti, Sture, Norrl. 21/12 39 Korpilombolo 5/5 60 Haparanda

30/6 Öhrn, Gunnar, S-N 28/1 41 S. Malms, 9/5 61 Katrineholm Södermanl. l.

30/6 Drape, Tor, Värml. 26/3 42 Stockholm 27/4 62 Karlstad

30/6 Berggren, Gunnar, Skånel.4 19/4 39 Hamrånge 6/5 59 Gävle

 

Lunds universitet

2/1 Frideen, Kerstin, Mlm. 5/7 41 Malmö 13/5 60 Malmö

2/1 Kristensson, Inge, Ög. 30/12 41 Linköping 12/5 60 Mariestad

2/1 Olsson, Anders, Ssk. 22/8 41 Simrishamn 27/4 60 Lund

2/1 Eriksson, Rolf, Bl 27/3 39 Kristianstad 6/5 59 Karlshamn

4/1 Bernstone, Olof, Vg. 19/7 39 Vänersborg 6/5 60 Vänersborg

18/1 Brusewitz, Peter, Hb. 30/1 40 Jönköping 6/5 60 Hälsingborg

19/1 Danielsson, Mona, Vrml. 30/5 40 Stockholm 30/4 60 Lidingö

23/1 Wikman, Monika, Gb. 7/5 42 Göteborg 2/5 62 Göteborg

26/1 Sjölander, Bengt, Mlm 6/5 41 Ludvika 27/4 60 Malmö

2/2 Zetterstedt, Sven Gb 2/9 39 Gävle 29/4 58 Alingsås

9/2 Uddenberg, Måns, Gb. 18/2 40 Göteborg 27/4 64 Lund

9/2 Ohlsson, Boel Vrml. 17/11 42 Örebro 10/5 61 Örebro

21/2 Carlius, Lena, Vg 30/6 41 Lund 27/4 61 Borås

21/2 Ekström, Ulf, Sm 28/7 43 Växjö 3/5 62 Växjö

21/2 Norborg, Åke, Kr 18/8 43 Kristianstad 11/5 62 Kristianstad

23/2 Werdinius, Claes, SM 23/2 43 Lund 8/5 61 Växjö

23/2 Ryberg, Sune, Ld 15/1 30 Lund 7/5 52 Lund

28/2 Dahlberg, Staffan, Klm. 11/6 40 Kastlösa 4/5 60 Kalmar

28/2 Karlsson, Birgitta, Ld. 4/9 40 Bäcke 28/4 59 Sundsvall

3/3 Wiwen-Nilsson, Tore, Ld 4/3 44 Lund 10/5 62 Lund

13/3 Fahlbeck, Reinhold, Ld 9/7 38 Stockholm 2/5 57 Lund

14/3 Facobsson, Marika, Vg 16/3 43 Umeå 12/5 61 Lidköping

15/3 Westerhäll, Lotta, GB. 24/5 44 Uddevalla 30/4 63 Lysekil

30/3 Björnberg, Kjell, Gb 26/7 42 Göteborg 26/4 61 Göteborg

6/4 Abdon, Rolf, Hb. 20/2 44 Hälsingborg 26/4 63 Malmö

12/4 Lindquist, Lars, Gb. 15/8 41 Göteborg 26/4 61 Göteborg

12/4 Gabrielsson, Mats, Gb 27/7 41 Stockhlom 27/4 60 Göteborg

 

 

4 Distr.åkl.ex. Stockholm 20/6 64.

 

590 PersonalnotiserDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

 

1/4 Roupé, Margareta, Hb. 21/7 41 Saxtorp 28/4 59 Hudiksvall

14/4 Svenneby, Claes-Göran, Gb. 9/8 40 Lund 27/4 60 Göteborg

14/4 Wagenius, Christer, Sm. 8/3 41 Stockholm 13/6 59 Stockholm

17/4 Prytz, Anders, Ld. 12/1 41 Lund 13/5 60 Lund

17/4 Albrektson, Sverker, Hld. 26/6 41 Lund 4/5 62 Varberg

17/4 Nordberg, Krister, Hb. 31/8 42 Hälsingborg 6/5 61 Hälsingborg

17/4 Artin, Inger, Vrml. 27/1 40 Lund 5/5 58 Lundsberg

17/4 Radner, Holger, Ld. 30/1 42 Lund 14/5 60 Lund

18/4 Rhedin, Agnes, Gb. 25/6 43 Lund 17/4 62 Göteborg

21/4 Cederberg, Anders, Hld. 19/10 38 Varberg 13/5 58 Varberg

26/4 Arenius, Svante, Sm. 26/6 39 Västerhult 5/5 58 Nässjö

26/4 Ahlner, Christina, Ld. 1/9 42 Lund 2/5 61 Lund

26/4 Colliander, Claes, Gb. 5/3 39 Göteborg 12/12 60 Filipstad

10/5 Antonsson, Torsten, Bl. 31/12 41 Karlshamn 10/5 60 Karlshamn

16/5 Werneskog, Agne, Sm. 23/4 40 Malmö

16/5 Bryngelsson, Björn, Vg. 8/12 40 Lund 7/5 60 Trollhättan

22/5 Karstensson, Björn, Hb. 14/5 36 Ängelholm 15/5 56 Ängelholm

22/5 Lewenhagen, Carl-William, Ld 23/6 39 Lund 8/5 59 Karlskrona

23/5 Lembke, Erik, Ld 3/5 41 Lund 24/4 61 Lund

29/5 Larsson, Bo, Mlm. 30/4 35 Bjuv 6/5 55 Hälsingborg

29/5 Fex, Monica, f. Winblad, Mlm. 16/3 42 Lund 5/5 61 Malmö

30/5 Schander, Ulf, Gb. 5/2 42 Mörrum 3/5 61 Lundsberg

30/5 Melin, Erik, Gb. 18/6 41 Göteborg 13/5 61 Göteborg

30/5 Gårdmark, Åke, Ld. 3/5 41 Örebro 4/5 59 Örebro

31/5 Landoff, Mårten, Gb. 21/6 41 Göteborg 2/5 61 Kungälv

1/6 Mörne, Jan, Hb. 10/4 39 Linköping 9/5 59 Landskrona

1/6 Hallgren, Peter, Gb. 28/2 42 Göteborg 26/4 61 Göteborg

2/6 Lindblom, Inger, Ld. 27/8 42 Malmö 18/4 62 Malmö

2/6 Hagman, Bertil, Hld. 21/11 37 Varberg 13/5 57 Varberg

2/6 Bjurman, Ulf, Ld. 29/7 38 Malmö 16/5 58 Lund

5/6 Lindeberg, Roy, Mlm. 10/7 42 Malmö 17/4 62 Malmö

6/6 Pfannenstill, Magnus, Ld. 19/3 42 Malmö 10/5 62 Lund

7/6 Böhn, Margareta, Sm. 28/8 41 Värnamo 7/5 60 Värnamo

8/6 Sjögren, Mats, Ög. 14/5 40 Linköping 27/4 59 Linköping

8/6 Vuori, Seppo, Gb. 5/1 42 Helsingfors 26/4 Göteborg

8/6 Junesjö, Kurt, Sm. 26/6 40 Jönköping 6/5 60 Jönköping

9/6 Henriksson, Margareta, Gb. 15/3 43 Göteborg 26/4 62 Göteborg

9/6 Falkman, Malcolm, Vrml. 3/8 38 Everöd 12/5 59 Sigtuna

9/6 Eriksson, Christer, Mlm. 2/4 Malmö 3/5 61 Lundsberg

9/6 Hansson, Johan, Hb. 31/8 41 Lund 6/5 60 Hälsingborg

9/6 Orrling, Lena, Gb. 29/5 42 Lund 27/4 61 Hässleholm

12/6 Berglund, Gert, Ld. 18/8 40 Ängelholm 15/5 59 Lund

12/6 Oscarsson, Lars, Klm. 22/3 40 Kalmar 2/5 60 Kalmar

13/6 Wienecke, Gunnar, Hld. 15/2 39 Göteborg 27/8 59 Halmstad.

13/6 Holmdahl, Ingrid, Mlm. 5/11 41 Malmö 6/5 61 Malmö

14/6 Nilsson, Bengt-Olof Klm. 1/2 40 Kalmar 28/4 61 Kalmar

15/6 Lennander, Gertrud, Sm. 22/7 43 Uppsala 2/5 62 Växjö

16/6 Lindberg, Urban, Vrml. 8/9 38 Boden 6/5 60 Hässleholm

19/6 Trogen, Göran, Vrml. 24/5 42 Härnösand 2/5 61 Härnösand

19/6 Berglund, Christer, Gb. 4/3 39 Lund 8/5 59 Lundsberg

21/6 Hallberg, Kajsa, Vrml. 29/1 43 Kristinehamn 29/4 61 Kristinehamn

21/6 Assarsson, Bengt-Olle, Mlm. 1/7 37 Malmö 59 Malmö

22/6 Hogebrandt, Göran, Gb. 5/11 36 Malmö 20/12 63 Göteborg

27/6 Olsson, Hans-Elof, Gb. 16/3 42 Göteborg

27/6 Petersson, Göran, Gb. 2/7 42 Göteborg 26/4 61 Göteborg

27/6 Mattisson, Curt, Mlm. 31/8 21 Malmö

27/6 Hohwü-Christensen, Steen, Vrml. 18/2 40 Danderyd 13/6 59 Stockholm

27/6 Cronholm, Jarl, Gb. 2/2 36 Ytterby 13/5 61 Göteborg

29/6 Tolander, Lena, Ög. 27/3 43 Lund 3/5 63 Norrköping

 

 

Personalnotiser 591Dag Namn, nation Födelsedag och -crt Studentex. (dag och ort)

 

Stockholms universitet

9/1 Haij, Lars 28/7 40 Stockholm 8/5 59 Stockholm

12/1 Hultström, Bo. 29/10 41 Stockholm 11/5 60 Stockholm

12/1 Starkenberg, Tommy 28/7 41 Stockholm 8/5 61 Stockholm

13/1 Eckervik, Hans 8/11 41 Solna 28/4 61 Stockholm

13/1 Ericsson, Hans 1/11 43 Jönköping 9/5 62 Jönköping

27/1 Bondesson, Karl E.5 6/12 20 Trolle-Ljungby 4/5 42 Kristianstad

27/1 Skoglund, Jan 22/8 41 Hälsingborg 13/12 62 Stockholm

28/1 Swanström, Göran 25/5 41 Nacka 2/5 60 Stockholm

14/2 Frykman, Jan. 16/4 39 Stockholm 6/5 60 Stockholm

17/2 Öhman, Toivo 5/2 33 Boden 5/5 53 Stockholm

20/2 Fischerström, Johan 24/1 42 Linköping 29/4 60 Stockholm

21/2 Bergström, Anders 17/6 42 Stockholm 29/4 61 Stockholm

23/2 Lönnqvist, Erik 31/7 42 Stockholm 28/4 61 Stockholm

24/2 Fischerström, Barbro, f. Eriksson 22/3 43 Luleå 18/4 62 Djursholm

25/2 Rehbinder, Regina 22/2 44 Eskilstuna 3/5 62 Köping

2/3 Andersson, Kurt 1/3 39 Gävle 4/5 60 Gävle

2/3 Backman, Roger 8/7 41 Stockholm 27/4 62 Stockholm

6/3 Ådahl, Andreas6 29/9 38 Malmö 6/5 57 Stockholm

10/3 Spångberg, Sten 19/5 33 Nyköping 12/5 52 Stockholm

13/3 Alderin, Robert 1/11 41 Stockholm 61 Stockholm

16/3 Nordström, Carin 13/3 42 Stockholm 11/5 62 Stockholm

17/3 Gunnarsson, Jan-Åke 8/5 43 Skultuna 26/4 61 Stockholm

17/3 Rehnström, Åke 1/7 42 Stockholm 2/5 61 Stockholm

17/3 Wagner, Eua 4/11 42 Stockholm 5/5 61 Stockholm

21/3 Gustavsson, Inge 9/5 37 Uråsa 13/6 59 Stockholm

23/3 Boman, Lars 31/7 44 Stockholm 3/5 63 Stockholm

1/4 Roupé, Ulf 24/7 41 Stockholm 29/4 60 Stockholm

3/4 Fromm, Gösta 19/5 42 Skövde 60 Malmö

3/4 Lindström, Mats 4/10 41 Sölvesborg 9/5 61 Stockholm

7/4 Lundmark, Dag 9/9 37 Lidköping 20/11 59 Solbacka

13/4 Strömberg, Bertil 13/7 42 Stockholm 24/4 61 Stockholm

17/4 Palm, Christina 29/6 41 Kristianstad 13/5 60 Stockholm

18/4 Hugert, Rolf 18/3 42 Karlskoga 61 Stockholm

21/4 Hjalmarsson, Henrik 8/12 36 Katrineholm 17/5 56 Eksjö

27/4 Ahlenius, Dag 11/4 42 Mariestad 6/5 61 Mariestad

28/4 Mellin, Björn 2/3 39 Bromma 28/4 59 Stockholm

28/4 Meyer, Anders 30/1 40 Stockholm 27/4 59 Stockholm

28/4 Åsbjörnsson, Rolf 25/8 41 Stockholm 17/4 62 Stockholm

2/5 Darin, Madeleine 25/3 42 Uddevalla 25/4 61 Djursholm

3/5 Poska, Jüri G. 8/1 19 Helsingfors

3/5 Wedborn, Nils 2/6 41 Stockholm 19/12 60 Stockholm

11/5 Slotte, Max 20/3 35 Nedervettil, Finland 31/5 54 Gamla Karleby

12/5 Johnsson, Kjell 5/6 42 Sandviken 5/5 62 Sandviken

16/5 Trobäck, Gun 23/5 43 Stockholm 18/4 62 Stockholm

18/5 Wieslander, Lars 4/1 42 Göteborg 3/5 60 Solna

19/5 Hellstadius, Sven 20/5 42 Stockholm 17/4 62 Stockholm

19/5 Lindqwister, Olle 22/4 42 Stockholm 12/5 61 Stockholm

22/5 Henningsson, John 15/4 37 Lund 23/5 57 Lund

22/5 Ruhne, Mats 22/8 41 Göteborg 16/4 62 Stockholm

23/5 Bäckström, Jan 30/3 39 Sundsvall 10/5 60 Solbacka

25/5 Roswall, Per Christer 19/3 42 Stockholm 10/5 61 Falun

26/5 Börjesson, Margareta, f. Nicklasson 15/3 39 Strömstad 5/5 59 Uddevalla

 

 

5 Statsv.-juridisk ex. Lund 16/12 47.

6 Fil. lic. ex. Uppsala 6/5 66, fil. dr. Uppsala 31/5 66.

 

592 PersonalnotiserDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

 

26/5 Nowzari, Fariborz 23/1 27 Teheran

27/5 Bernhult, Ingemar 18/3 43 Alingsås 63 Solbacka

27/5 Olsson, Ingrid 17/12 45 Stockholm 12/5 64 Lidingö

30/5 Hirschfeldt, Johan 20/11 42 Stockholm 27/4 61 Stockholm

30/5 Skarborg, Jan-Henrik 23/8 42 Lund 61 Stockholm

30/5 Åreskog, Barbro 27/1 43 Stockholm 28/1 43 Lidingö

1/6 Broman, Peter 27/7 41 Solna 61 Nyköping

1/6 Flemström, Lars Gunnar 7/5 40 Stockholm 29/4 59 Stockholm

1/6 Spetse, Eric 15/12 26 Kristianstad 19/12 60 Stockholm

2/6 Baecklund, Leif 8/2 40 Solna 2/5 61 Stockholm

3/6 Tolstoy, Stephan 18/11 40 Stockholm 10/5 61 Stockholm

3/6 Uebel, Hans 21/12 39 Stockholm 9/5 60 Borlänge

6/6 Bernander, Jan 25/3 43 Solna 24/4 61 Stockholm

9/6 Modig, Jonas 17/3 43 Stockholm 12/5 61 Stockholm

13/6 Claeson, Peter 21/5 43 Stockholm 23/4 63 Stockholm

15/6 Ramberg, Gunnar 28/6 39 Härnösand 9/5 61 Stockholm

15/6 Sundberg, Thomas 24/2 40 Stockholm 30/4 59 Stockholm

16/6 Blauert, Heinrich 22/5 41 Lund 2/5 60 Solna

16/6 Gullbro-Tenne, Clary, f. Gullbro 19/10 39 Umeå 14/5 59 Stockholm

16/6 Riismark, Ulf 23/5 40 Köpenhamn 2/5 61 Stockholm

19/6 Ekdahl, Bertil 21/2 42 Stockholm 7/5 63 Stockholm

20/6 Klemming, Lars-Göran 29/1 42 Solna 20/4 63 Stockholm

21/6 Gawell, Tobias 20/10 40 Kobe, Japan 8/5 59 Lundsberg

21/6 Jelder, Lars 16/8 42 Solna 17/11 61 Stockholm

22/6 Kjellqvist, Raoul 15/8 39 Stockholm 1/6 60 Stockholm

22/6 Tornberg, Claes 17/1 40 Stockholm 12/12 60 Stockholm

27/6 Gawell, Christina, f. Ekström 6/5 41 Norrköping 13/6 62 Stockholm

27/6 Hoppe, Hans W. 29/12 41 Stockholm 6/5 61 Solbacka

27/6 Johnsson, Lars-Åke 10/8 42 Solna 26/4 63 Stockholm

28/6 Drougge, Eskil 2/10 40 Stockholm 3/5 60 Solna

28/6 Wilhelmsson, John 7/12 18 Säffle

29/6 Lindgren, Ragnar 30/11 42 Jönköping 10/5 61 Lidingö

29/6 Endre, Ulla, f. Wallenborg 5/1 44 Stockholm 2/5 63 Stockholm

29/6 Åkerlind, Håkan 1/12 39 Stockholm 27/4 60 Stockholm

30/6 Fröberg, Hilding E. 14/7 40 Stockholm 2/5 61 Stockholm

30/6 Nordenström, Bengt 4/12 40 Solna 10/5 62 Stockholm

30/6 Pernold, Ulf 23/12 39 Stockholm 5/5 58 Stockholm

30/6 Roes, Ingrid 12/11 40 Stockholm 7/5 63 Stockholm

30/6 Swärd, Maud 28/4 45 Solna 10/5 63 Stockholm

30/6 Viridén, Peter 12/2 39 Stockholm 30/4 59 Stockholm

30/6 Öhman, Anders7 17/8 29 Umeå 28/5 49 Umeå

3/7 Barck, Robert 5/10 38 Åbo 7/5 58 Stockholm

3/7 Fahlström, Torbjörn 30/12 37 Stockholm 4/5 56 Stockholm

3/7 Östberg, Eva, f. Ljungholm 20/1 37 Stockholm 13/5 60 Stockholm

 

Juridisk-samhällsvetenskaplig examen

Stockholms universitet

28/4 Wittorp, Birgitta 26/4 39 Uppsala 16/5 58 Stockholm

22/5 Guiron, Bengt 11/12 40 Hälsingborg 29/4 60 Stockholm

22/5 Helgstrand, Lars 1/10 40 Stockholm 30/4 60 Stockholm

2/6 Brandberg, Margareta, f. Larsson 20/4 39 Stockholm 16/5 59 Stockholm

 

 

7 Fil. mag. ex. Stockholm 15/10 58.

 

Trycklov 22/9 1967