Försvarsdepartementet. K. M:t har 25 aug. 1967 med motsv. entlediganden av reg.råden Ingmar Lidbeck och Lars Simonsson förordnat hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrland Göran Steen till ordf. i försvarets haverikomm. samt hovrättsr. i Svea hovr. Sigvard Mejegård och tingsdom. i Södertörns dga Karl Erik Andersson till ers. för Steen.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 20 sept. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Sten Wickbom att fr. o. m. 22 sept. 1967 biträda i dep:t och K. M:t har 22 sept. 1967 förordnat Wickbom att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1967.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 22 sept. 1967 förordnat dep.rådet, ass. i Svea hovr. Rune Berggren att vara rättschef i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1967.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 14 sept. 1967 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Stockholms åkl.distrikt Claes Zeime att vara byråchef hos riksåkl. fr. o. m. 1 okt. 1967 och länsåkl. vid läns.åkl.mynd. i Malmöhus län Lennart Larsson att bestrida göromål som ank. på byråchef för åtalsärenden hos riksåkl. fr. o. m. 16 okt. 1967 t. v. t. o. m. 15 april 1968.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    29 sept. 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Åke Bonge att bestrida göromål som ank. på lagman i hovr. under tiden 16 okt.—31 dec. 1967 och hovrättsr. i hovr. Bengt Arnold att vara v. ordf. på avd. i hovr. under tiden 1 okt.—31 dec. 1967,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Sten Edlund, Gunnar Hermanson, Sigvard Holstad, Lars Lindmark, Brita Sundberg-Weitman och Gunnel Norell till ass. i hovr. fr. o. m. 1 okt. 1967.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 6 okt. 1967 förordnat fisk. i Svea hovr. Bo Hedgårdh att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Nedansiljans dga fr. o. m. 23 okt. 1967 t. v. t. o. m. 30 juni 1968.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    1 sept. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Owe Matton att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr i Södertälje fr. o. m. 4 sept. 1967 t. v. dock längst t. o. m. 30 juni 1968,
    6 sept. 1967 förordnat kronofogden Sven Wieselgren att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i Göteborgs rr t. o. m. 31 dec. 1967.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 14 sept. 1967 förordnat vattenrättsdom. i Nedre Norrbygdens vattendomstol Stig Olof Svärd och tingsdom. i Jämtlands östra, norra och västra dgor Lars Herlitz att inneha långtidsvik. på vattenrättsdom.tjänster i Nedre Norrbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 okt. 1967 t. v.

 

Åklagarmyndigheterna. K. M:t har
    22 sept. 1967 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Stockholms åkl.distrikt Ingmar Sigurdsson till chefsåkl. vid mynd.,
    29 sept. 1967 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Linköpings åkl.distrikt Kurt Persson till länsåkl. och chef för länsåkl.mynd. i Östergötlands län fr. o. m. 1 nov. 1967.

 

Socialhögskolorna. K. M:t har 1 sept. 1967 utnämnt jur. lic. Lars Karl Ingemar Norbeck till universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltn.rätt vid socialhögskolan i Lund och
    6 okt. 1967 utnämnt jur. och fil. lic. Hans Klette till universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltn.rätt vid socialhögskolan i Göteborg.

 

Statens avtalsverk. K. M:t har 1 sept. 1967 förordnat dir.ass. Mats Erik Borgström att vara avtalsjurist i verket.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 6 okt. 1967 antagits Mario Bergström, Göteborg, Tore Stenholm, Stockholm, och Sven-Erik Sjögren, Uppsala.

 

Trycklov 25/10 1967