Häradsrätterna. K. M:t har
    3 nov. 1967 förordnat byråchefen hos riksåkl. Ingvar Norrby att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds dga fr. o. m. 1 dec. 1967 t. v.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrl. Tord Fahlander att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Jämtlands östra, norra och västra dgor t. v.,
    10 nov. 1967 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att fortf. bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Askims och Mölndals dga t. o. m. 30 juni 1968,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Eric Andersson att fortf. bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Södertörns dga t. o. m. 30 juni 1968.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 okt. 1967 förordnat rådm. i rr i Karlstad Gustaf Nordenström att t. v. inneha långtidsvik. på borgm.tjänsten i rr,
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Anders Eksell och tingssekr. i Sunnervikens dga Bengt Nilsson att t. v. inneha långtidsvik. på rådm.tjänster i rr i Uddevalla,
    3 nov. 1967 utnämnt rådm. i rr i Motala Lars Lindgren till rådm. i rr i Malmö fr. o. m. 1 jan. 1968.

 

Åklagarmyndigheterna. K. M:t har 10 nov. 1967 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Göteborgs åkl.dt Sven Säfström att inneha långtidsvik. på en länsåkl.tjänst vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län t. o. m. 15 april 1968.

 

Riksdagens militieombudsman. Militieombudsmannen har 8 nov. 1967 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Hans Regner att vara byrådir. vid militieombudsmansexp. fr. o. m. 10 nov. 1967 och 9 nov. 1967 förordnas ass. i Svea hovr. Bo Nordström att biträda vid exp. fr. o. m. 20 nov. 1967.

 

Statens avtalsverk. K. M:t har 26 april 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrl. Göran Steen att tjänstgöra som avtalsjurist vid verket fr. o. m. 1 maj 1967.

 

Universiteten. K. M:t har utnämnt docenten vid universitetet i Lund Carl Magnus Elwing till preceptor i processrätt vid universitetet fr. o. m. 1 nov. 1967.
    Vid Uppsala universitet promoverades 31 maj 1967 till jur. hedersdoktor universitetets rektor, prof. Torgny Segerstedt och till jur. dr efter avlagda prov jur. lic. Tore Sigeman. Sigeman blev 15 juni 1967 docent i civilrätt vid universitetet.
    Vid Lunds universitet promoverades 31 maj 1967 till jur. hedersdoktorer prof. Alois Troller, Schweiz, samt f. d. hovrättspres. Sture Petrén och Maths Heuman och till jur. dr efter avlagda prov jur. lic. Lennart Pålsson. Pålsson blev 14 dec. 1966 docent i internationell privaträtt vid universitetet.
    Vid Stockholms universitet promoverades 30 maj 1967 till jur. dr efter avlagda prov jur. lic. Sten E:son Edlund och adv., jur. lic. Michael Hernmarck. Edlund blev 11 sept. 1967 docent i civilrätt vid universitetet.
    Prof. Per Olof Ekelöf har promoverats till jur. hedersdoktor vid universitetet i Köln.

 

Socialhögskolorna. K. M:t har utnämnt jur.dr Gunnar Bertil Fredriksson till universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltn.rätt vid socialhögskolan i Stockholm.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 10 nov. 1967 antagits Thomas Linse, Malmö, Bertil Fahlström, Stockholm, Axel Lindberg, Sundsvall, och Torbiörn Bäck, Västerås.

 

Trycklov 15/12 1967