Nytt regeringsråd. K. M:t har 29 mars 1968 till regeringsråd fr. o. m. 16 april 1968 utnämnt rättschefen i finansdep., kammarrättsr. Erik Reuterswärd.

 

Regeringsrådet Reuterswärd är född i Stockholm 21 aug. 1917, blev student där 1935 och jur.kand. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring i Vartofta och Frökinds domsaga inträdde han 1945 i kammarrätten, där han blev assessor 1956 och kammarrättsråd 1959. Han tjänstgjorde hos riksskattenämnden 1952—1956, blev sakkunnig i finansdepartementet 1956, lagbyråchef där 1959, departementsråd 1965 och rättschef samma år. Han har varit expert i 1963 års markvärdekommitté, ledamot av 1957 års fastighetsskattesakkunniga, förvaltningsdomstolskommittén och utredningen om rättegångshjälp. Han är expert i allmänna skatteberedningen (företagsskatteberedningen), ledamot i lönebeskattningsberedningen, ordförande i uppbördsutredningen och utredningsman rörande familjebeskattningen m. m. (familjeskatteberedningen).