Revisionssekreterareföreningen har under 1967 sammanträtt åtta gånger. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren om »Skadebringande egenskaper — ett köprättsligt bekymmer», av prof. Gerhard Hafström om »Fersenska mordet», av borgmästaren Georg Ericsson om »Statsrådsberedningen i arbete» och av statsrådet Sven-Eric Nilsson om »Regeringens arbete».
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Anders Litzén, ordf., Sara Falk, v.ordf., Sven Nyman, sekr., Ulla Maiander, kassaförv., och Gustaf Knös, klubbm. — Föreningen har ett 50-tal medlemmar.