Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1967 hållit fem sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av rådmannen Gunnar Sterner över ämnet »Rättsskydd för mönster och brukskonst», föredrag av rikspolischefen Carl G. Persson över ämnet »Den internationella brottsligheten och vårt land» i anslutning till middag gemensamt med Stockholms rådhusrätts domareförening samt representanter för åklagarmyndigheten och polismyndigheten i Stockholm, föredrag av f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Skadebringande egenskaper», föredrag av advokaten Bure Malmström över ämnet »Varför har advokater inte högre inkomster?» samt föredrag av förlagsredaktören Gustaf von Platen över ämnet  »Pressmoralen och PK-reglerna». Avdelningens styrelse har utgjorts av advokaterna Carl Erik Lindahl, ordf., Stig Assarson, v. ordf., Fritz Engström, Göran Luterkort, Bure Malmström, Per H. Osvald och Lars Samzelius med Bengt Cederquist, Magdalena Haeggström och Peter Wadsted som suppl. Avdelningens sekr. är Samzelius. Vid årsskiftet hade avdelningen 492 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1967 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 30 mars och ett extra möte d. 1 dec. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra höll advokaten Bure Malmström, Stockholm, föredrag över ämnet »Varför har advokater inte högre inkomster?».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Arnold Andersson, Motala, v. ordf., Bengt Hesser, Linköping, Lennart Pontén, Katrineholm, och Bengt Skantze, Jönköping. Suppl. har varit advokaterna Stig Agestam, Kalmar, Göran Stangel, Norrköping, och Sven Sundström, Eskilstuna.
    Till ledamöter i samfundets fullmäktige var valda advokaterna Herman Heilborn, Nyköping, Hesser, Mats Nordström, Norrköping, John Bohe, Värnamo, Olof Lindgren, Jönköping, och Kristoffer Strümpel, Kalmar, med hrr Pontus Svinhufvud, Katrineholm, Sven Lövin, Norrköping, Olle Rågmark, Linköping, Åke Almquist, Eksjö, Fredrik Zethraeus, Växjö, och Hans Lidén, Oskarshamn, såsom suppl.
    Såsom avdelningens sekreterare tjänstgör Nordström.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 131 medlemmar.