Enrico Altavilla †. Prof. Altavilla har detta år, 1968, avlidit i en ålder av 85 år. För svensk publik var han känd genom översättningen till svenska av hans mest berömda arbete, Psicologia giudiciaria (Rättspsykologi, 1954), vilket f. ö. översatts också till franska, portugisiska, spanska och tyska. Altavilla var anhängare av den positiva straffrättsskolan och var utgivare av dess tidskrift, La scuola positiva. Han blev professor i juridik och straffrättslig antropologi vid universitetet i Neapel och var därjämte berömd brottmålsadvokat. Hans vetenskapliga produktion, som är omfattande, rör brottslingars personliga egenskaper och psykologi, vittnespsykologi och liknande ämnen, där han berikade sin framställning med iakttagelser från sin praktiska verksamhet. Han har hållit föreläsning i Uppsala.

I. S.