Portugisisk civillag. Portugals civillag av år 1868 har år 1966 ersatts med en ny, vilken trätt i kraft i vissa delar år 1967 och beträffande återstoden 1968.
    Den nya lagen är av särskilt intresse genom att den innehåller en omfattande reglering av internationellt privaträttsliga förhållanden. I artiklarna 14—65 ges bestämmelser i ett stort antal av den internationella privaträttens huvudfrågor.
    Det portugisiska samhällsskickets egenart framträder i den vikt som lagen tillägger bestämmelser utfärdade av korporationer inom gränserna för deras kompetens.
    Makars förmögenhetsrättsliga förhållanden är nyreglerade i lagen. I fråga om skilsmässa bibehåller lagen den ståndpunkt, som Portugal intog 1940 i samband med att landet slöt konkordat med Påvestolen. Äktenskapsskillnad är icke tillåten för makar, som är gifta enligt den katolska kyrkans regler och former, men för andra.

I. S.

 

International Bar Association's kongress i Dublin 1968. Under tiden 8—12 juli 1968 höll International Bar Association (IBA) sin tolfte kongress i Dublin. Över 1 600 kongressdetagare, rekord i IBA:s historia, hade infunnit sig för en vecka av kongressarbete jämte de sedvanliga mera informella arrangemangen såsom utflykter, mottagningar och avslutningsbankett. Värdorganisationer var Incorporated Law Society of Ireland (solicitorernas organisation) och Irish Bar Association (barristernas organisation), vilka nedlagt ett mycket förtjänstfullt arbete för att göra denna kongress till en av de mera stimulerande och intressanta.
    Kongressen öppnades i närvaro av bl. a. den irländske presidenten Eamon de Valera och representanter för den irländska regeringen och under kongressen diskuterades följande ämnen: 1. »Proposed code of conduct to ensure fair trial and free press». 2. »The legal profession». a) »What steps can be taken to ensure that profession keeps up to date in its knowledge of legislation». b) »The role of the Bar Association in the changing world and its responsibilities in the developing countries». 3. »Procedure for the enforcement of laws regulating business transactions and particularly anti-monopoly, anti-cartel and anti-trust laws». 4. »Warranties for the protection of consumers». 5. »The law relating to the support and custody of children in its international and comparative aspects».
    Den sista dagen inträffade kongressens höjdpunkt i och med att Förenta Nationernas generalsekreterare U Thant, vilken accepterat en inbjudan från IBA, höll ett tal till deltagarna, där han behandlade FN och den internationella rätten.

J. R.