Svensk Juristtidning tillhandahålles också bunden. Prenumeranterna klagar alltmer över hur dyrt det har blivit att binda årgångarna, även om man använder de lösa pärmar som tillhandahålles genom tryckeriet. Red. har därför undersökt möjligheterna att tillhandahålla SvJT också bunden.
    Mönstret har varit Svensk Författningssamling, vars prenumeranter sedan några år tillbaka får ett extra, inbundet exemplar sig tillsänt. Genom att bindningen kan ske i serie får prenumeranterna den löpande årgången + det inbundna exemplaret mycket billigare än om de skulle ha låtit binda separat. Vidare kan man använda den löpande årgången utan tanke på att den skall bevaras samlad till årets slut för bindning.
    Den nya planen för utgivningen av SvJT innebär följande. Den löpande årgången som utsänds till prenumeranterna skall tryckas på något enklare papper (65 g journalpapper) än det som används nu (90 g Silverblade). Samtidigt trycks en upplaga på bättre papper, vilken ligger kvar på tryckeriet till årets slut, då den binds upp i ett förlagsband med pärm av samma utseende som de hittills tillhandahållna pärmarna. Prenumeration skall kunna ske enligt följande tre alternativ.

 

Notiser 789    1. Endast löpande upplagan. Genom övergången till enklare papper har prenumerationspriset kunnat sänkas till 36 kr.
    2. Den löpande upplagan plus vid årets slut ett inbundet exemplar tryckt på bättre papper. Priset blir 36 + 26 = 62 kr.
    3. Den löpande upplagan plus vid årets slut ett exemplar i ark på bättre papper, för dem som vill låta binda i privatband. Priset blir 36 + 14= 50 kr.
    De som efter årets utgång vill köpa bundet exemplar eller arkupplaga på bättre papper får göra detta så långt lagret räcker. Priset blir för bundet exemplar 36 kr. och för arkupplaga 20 kr., vartill kommer porto, emballage och skatt (ca 10 resp. 8 kr.).
    Prenumeranter i övriga nordiska länder samt juris studerande kommer att erbjudas prenumeration på den löpande upplagan för 50 % av ordinariepris, dvs. 18 kr. Övriga priser gäller även dessa kunder, eftersom de i huvudsak bara motsvarar SvJT:s direkta kostnader.
    Vi hoppas att dessa erbjudanden skall hälsas med välvilja av våra prenumeranter. Red.