BO PALMGREN. För individen och rätten. Festskrift utg. av Juridiska Föreningen i Finland (Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie nr 38). Borgå 1969. 428 s.

 

    Juridiska föreningen i Finland hyllar sin ordförande, professor Bo Palmgren, på 60-årsdagen med en festskrift av mindre vanligt slag: det är ett fylligt urval av jubilarens egna uppsatser som med hans medverkan samlats och utgivits i en ståtlig volym. Från bibliografisk synpunkt är denna hyllningsform onekligen att föredraga framför de mer traditionella festskrifterna, och i det aktuella fallet är det också en imponerande mångsidig och — sit venia verbo — samhällstillvänd produktion som träder läsaren till mötes; Bo Palmgren är väl skickad att komponera en festskrift på egen hand. Åtskilliga bidrag äro debattinlägg i dagspressen, andra personhistoriska notiser men de mest omfattande avsnitten innehålla artiklar av Palmgren från den allmänna rättslärans, rättshistoriens, straff- och processrättens områden. För de svenska jurister, och de äro många, som äro förtrogna med Palmgrens alstring, och för de ännu fler som utan särskilda kunskaper på författarens specialområden finna glädje i kontakten med denna finlandssvenska värld, där ordet "rätt" ännu har en högtidligare, mer patetisk klang än hos oss, är festskriften en välkommen gåva.
Stig Strömholm