Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    6 febr. 1970 förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Bengt Nilsson att biträda i dep:t fr. o. m. 16 febr. 1970,
    21 febr. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Nils-Gustaf Dahlborn att vara sekr. åt den sakk. för utredn. av frågan om reg.rättens kansliorganisation,

336 Personalnotiser    25 febr. 1970 entledigat justitierådet Leif Brundin från förordnandet att biträda domstolskommittén som expert samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Rolf Liljeqvist att vara bitr.sekr. i sjölagskommittén fr. o. m. 1 mars 1970.