Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före 1 okt. 1970 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Kammakargatan 10, 111 40 Stockholm.

 

 

 

Arnold Oskar Emanuel Olsson avled 13 okt. 1969. Han var född i Mörbylånga 10 sept. 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kalmar. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Per-Axel Roland Persson-Jemt avled 27 okt. 1969. Han var född i Örebro 14 jan. 1915, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Uppsala 1946. Han tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1960 och rådman 1965.

 

Ulf Lagergren avled 30 okt. 1969. Han var född i Malmö 4 juni 1916, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand.ex. i Lund 1943. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hälsingborg. Han blev led. i samfundet 1949.

 

Hugo Viktor Olsson avled 1 nov. 1969. Han var född i Örja, Malmöhus län, 10 sept. 1894, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge ägnade han sig åt advokatverksamhet i Ängelholm. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Fritz Evald Helmer avled 24 nov. 1969. Han var född i Karlstad 30 juli 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlstad. Han blev led. i samfundet 1935.

 

Seth Otto Gustaf Bjurner avled 26 nov. 1969. Han var född i Torö, Stockholms län, 14 juli 1880, avlade stud.ex. 1897, fil. kand.ex. 1900 och jur.kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i ecklesiastikdepartementet inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1917.

 

Magnus Wistrand avled 28 nov. 1969. Han var född i Karlskoga 4 april 1890, avlade stud.ex. 1908, fil. mag.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och Örebro. Han blev led. i samfundet 1924.

 

Sven Eric Edestrand avled 27 dec. 1969. Han var född i Kalmar 11 maj 1915 och avlade jur. kand.ex. i Lund 1945. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Borgholm. Han blev led. i samfundet 1952.