E u r o p ä i s c h e  R e c h t s p r e c h u n g  1 9 6 6,  1 9 6 7,  19 6 8. Utg. av H. J. Eversen och H. Sperl. Köln—Berlin—Bonn—München 1967, 1968, 1969. Carl Heymanns Verlag. Kölner Schriften zum Europarecht. Band 2 d,2 e, 2 f. VIII + 258, VIII + 276, IX + 308 s.

 

För några år sedan utkom under titeln "Europäische Rechtsprechung 1953—1962" en bok innehållande en systematisk presentation av den rättspraxis som utvecklats i anslutning till fördragen om de europeiska gemenskaperna. Detta verk jämte tre senare utkomna supplementband anmäldes i SvJT 1968 s.242 ff.
    Sedan dess har ytterligare tre supplementband utkommit, omfattande åren 1966, 1967 och 1968. De nya supplementbanden följer samma mönster som de tidigare utkomna banden. Av värde vid användningen är att varje supplementband är försett med kumulativa register, nämligen dels ett sakregister, dels ett register över fördragsbestämmelserna med hänvisningar även till tidigare utkomna band. H. D-s