Algot Erik Ossian Ericsson avled 9 april 1970. Han var född i Östra Hoby, Kristianstads län, 1 april 1906, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Borrby. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Allan Melcher Sandberg avled 13 april 1970. Han var född i Malmö 31 aug. 1912, avlade stud.ex. 1932 och jur. kand.ex. i Lund 1940. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1949. Följande år blev han assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg och 1957 rådman där.

 

Harald William Dahlin avled 14 april 1970. Han var född i Göteborg 21 juni 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Lund 1912. Efter tingstjänst-

Dödsfall 519göring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1919.