Per Johan Torvald Haagen avled 14 april 1970. Han var född i Nevishög, Malmöhus län, 24 jan. 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Nils Gustaf Sebastian Edling avled 2 maj 1970. Han var född i Stockholm 9 april 1880, avlade stud.ex. 1898 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1903. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor och hovrättsråd 1915. Han blev revisionssekreterare 1918 och häradshövding i Uppsala läns norra domsaga 1920. Han har bl. a. gett ut uppländska domböcker och publicerat uppsatser i rättshistoriska ämnen. 1942 blev han jur. hedersdoktor i Uppsala.

 

Sture Rudolf Daniel Bergsten avled 6 maj 1970. Han var född i Hälsingborg 8 dec. 1894, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid rådhusrätten i Lund, där han blev assessor 1941 och rådman 1947.

 

Olof Wilhelm Kjellström avled 8 maj 1970. Han var född i Stockholm 15 juli 1890, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Stockholm 1915. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1922.

 

Erik Ludvig Emanuel Ernberg avled 13 juni 1970. Han var född i Stockholm 4 sept. 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Svea hovrätt och ett antal rådhusrätter blev han rådman i Kalmar 1938.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    3 april 1970 förordnat fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Måns Jacobsson att biträda i dep:t fr. o. m. 11 maj 1970,
    3, 8 och 14 april 1970 tillkallat gen.dir. Ingmar Wetterbladh, tillika ordf., hovr.pres. Karl Sidenbladh, borgm. Carl-Anton Spak samt riksdagsmännen Bengt Sjönell och Tage Larfors att som sakk. utreda frågorna om vilken ställning och vilka arbetsuppgifter som bör tillkomma en central förvaltningsmyndighet på domstolsväsendets område samt organisationen av en sådan myndighet, förordnat ombudsmannen Anne-Marie Buckau, dir. Styrbjörn von Feilitzen, vattenrättsdom. Lennart Persson, kamreraren Ulla Serbin, exp.chefen Harriet Stangenberg och byråchefen Christer af Winklerfelt som experter åt de sakk., utsett af Winklerfelt att vara utredningens huvudsekr. samt 24 april 1970 förordnat dep.sekr. Mats Larsson och ass. Ivan Odhammar att vara bitr. sekr. i utredningen,
    6 april 1970 förordnat ordf. i nedre justitierevisionen Anders Litzén och l:e länsass. Waldemar Hermanson att som experter biträda den sakk. för utredning av frågan om reg.rättens organisation,
    17 april 1970 förordnat bitr. överläk. Gunnar af Geijerstam att vara sakk. i abortkommittén,
    20 april 1970 förordnat doc. Jan Trost och prof. Hans Olof Åkesson att biträda familjelagssakkunniga som experter,
    30 april 1970 förordnat ass. i Göta hovr. Hans Olsson att biträda i dep:t under tiden 1 maj—31 december 1970, samt
    19 maj 1970 tillkallat prof. Jan Hellner att som sakk. verkställa utredning ang. generalklausulerna i den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen.